Mold Masters z medalem targów Plastpol za system IRIS

Sercem systemu jest idealnie zbalansowany rozdzielacz wykonany w technologii iFLOW. Rozdzielacze Mold-Masters nie są rozwiązaniem klasycznym, polegającym na przewiercaniu bloków stalowych. Innowacyjna technologia Mold-Masters, polegająca na łączeniu dwóch połówek w monolit oferuje możliwości, które nie są osiągalne konwencjonalną metodą. Frezowane i polerowane kanały umożliwiają nieograniczony rozkład i zapobiegają tworzeniu ostrych krawędzi oraz tzw. martwych stref, które zwykle są cechami rozdzielaczy przewiercanych. Rozdzielacze są naturalnie zbalansowane, spełniają wymagania czystej i szybkiej zmiany koloru oraz minimalnego spadku ciśnienia. Standardowa wysokość rozdzielaczy Mold-Masters to 30mm.

Jak wspomniano, system bazuje na dyszach zamykanych. Klasycznymi napędami systemów zamykanych są zwykle siłowniki pneumatyczne lub hydrauliczne. IRIS wykorzystuje system E-Drive, który bazuje na silnikach serwo.

E-Drive jest rozwiązaniem do precyzyjnych aplikacji wielogniazdowych, w tym w środowisku czystych pomieszczeń oraz tam, gdzie nie są dozwolone napędy hydrauliczne. Zużywa tylko 10 proc. energii zużywanej przez tradycyjne systemy zamykające. Zsynchronizowany ruch wszystkich iglic zapewnia stały i powtarzalny skok iglic wymagany w szczególności w przypadku produkcji małych detali oraz przy wąskiej tolerancji. Poza tym charakteryzuje się większą siłą zamknięcia i szybkością niż w układach pneumatycznych. Skok oraz profil prędkości zamykania iglic może odbywać się na maszynie poprzez nastawy na zintegrowanym sterowniku IRIS.
Należy dodać, iż całość, czyli układ gorącokanałowy wraz z systemem zamykania E-Drive zabudowany jest gorącą połową wykonaną zawsze ze stali nierdzewnej.

Mold Masters, IRIS


IRIS jest zatem kompletnym rozwiązaniem do równoczesnego wtryskiwania warstwy wierzchniej i wewnętrznej. System gorącokanałowy wymaga zasilenia w dwa tworzywa: zewnętrznego oraz wypełniającego. Doprowadzenie tworzywa można zrealizować stosując wtryskarkę dwukomponentową lub dodatkowe agregaty wtryskowe. Dzięki wprowadzonemu kilka lat temu na rynek w pełni elektrycznemu agregatowi wtryskowemu E-Multi, Mold-Masters zrewolucjonizował rynek wielokomponentów.

E-Multi jest zewnętrznym agregatem, wyposażonym w ślimaki uplastyczniające oraz niezależny od wtryskarki kontroler. Urządzenie jest kompatybilne z każdą wtryskarką jednokomponentową elektryczną lub hydrauliczną. W przeciwieństwie do urządzeń dostarczanych przez producentów wtryskarek, E-Multi instalowany jest bezpośrednio do formy. Urządzenie nie stanowi części składowej wtryskarki. Jedynym interfejsem pomiędzy E-Multi a wtryskarką jest standardowe złącze EUROMAP.
Dopełnieniem systemu jest wykorzystanie zintegrowanego sterownika, który kontroluje, system E-Drive, agregat E-Multi oraz temperatury układu gorącokanałowego.

System IRIS eliminuje konieczność rozbudowy gniazda produkcyjnego o dodatkowe linie montażowe, zapewnia elastyczność produkcji oraz optymalną konstrukcję układu gorącokanałowego. To zaś pozwala na maksymalizację wydajności mocy produkcyjnych oraz optymalizację procesu produkcji.

Mold Masters, IRISbrak
 

Firma specjalizuje się w rozwiązaniach dotyczących m.in gorących kanałów oraz regulacji temperatury.

Polska