Moplen RP2802 - nowy gatunek polipropylenu w ofercie BOPS

Moplen RP2802 - nowy gatunek…
Oferowany przez BasellOrlen Polyolefins Sprzedaż kopolimer randomiczny Moplen RP2802 łączy bardzo wysoką płynność polimeru w stanie stopionym z jego doskonałą przezroczystością i przeznaczony jest do produkcji wyrobów metodą formowania wtryskowego.

Typowe zastosowania dla gatunku Moplen RP2802 to transparentne opakowania cienkościenne, pojemniki wielokrontego użytku o dużej pojemności, które są stosowane w gospodarstwach domowych oraz pojemniki o wyjątkowych właściwościach estetycznych i dobrych osiągach mechanicznych. Tworzywo może być także stosowane do produkcji sprzętu AGD, artykułów sportowych, rekreacyjnych i zabawek.

Testy wskazują, że wysoka płynność w połączeniu ze środkiem nukleującym nowej generacji w przypadku gatunku Moplen RP2802 umożliwia poprawę warunków przetwórstwa i redukcję czasu cyklu w szybkim wtrysku, co może przyczynić się do podwyższenia produktywności. Testy potwierdzają również, że niska lepkość stopu w przypadku RP2802 w pełni umożliwia wypełnienie formy w bardzo krótkim czasie, ze względu na szybkie uplastycznienie materiału oraz jego krystalizację przy stosunkowo krótkim czasie chłodzenia.

Moplen RP2802


Podstawowe cechy gatunku Moplen RP2802:
  • optymalne właściwości estetyczne,
  • bardzo dobra płynność,
  • bardzo efektywna nukleacja i klaryfikacja,
  • właściwości antystatyczne,
  • wysoka przezroczystość,
  • dobre właściwości mechaniczne,
  • możliwość zwiększenia produktywności i krótsze czasy cyklu.