Multimodalne gatunki polietylenu Basell Orlen Polyolefins

Multimodalne gatunki polietylenu Basell Orlen Polyolefins
Firma Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż wprowadziła do swojej oferty nowe multimodalne gatunki polietylenu wysokiej gęstości Hostalen ACP do zastosowań tekstylnych.

Nowe gatunki tworzyw w portfolio lidera na polskim rynku dystrybucji tworzyw to polietyleny Hostalen ACP 7740 F2 oraz Hostalen ACP 7740 F3. Obydwa są rekomendowane do wytwarzania siatek tkanych.

Produkowane są w oryginalnej technologii Hostalen ACP i wytwarzane są przez fabryki LyondellBasell w Europie Zachodniej. Zastąpiły one dostępne do niedawna produkty wytwarzane według tradycyjnej technologii. Siatki tkane są wytwarzane do pakowania szerokiej gamy produktów spożywczych, takich jak np. ziemniaki czy inne warzywa.

Inne typowe zastosowania to m.in. siatki rolnicze używane w maszynach belujących do owijania słomy, skoszonych traw oraz rozdrobnionych pokosów np. rzepaku, kukurydzy itp., a także siatki ochronne wykorzystywane m.in. do owijania palet transportowych

Nowe multimodalne gatunki polietylenu Basell Orlen PolyolefinsGatunki HDPE wytwarzane w oryginalnej technologii Hostalen ACP odznaczają się lepszymi właściwościami mechanicznymi i przetwórczymi, dzięki czemu przetwórca uzyskuje oszczędności nie tylko w zakresie zużycia tworzywa, ale również zwiększenia wydajności linii, a w konsekwencji podnosi swoją produktywność – informuje firma Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż. - Przetwórcy wybierają gatunki HDPE Hostalen ACP do produkcji siatek tkanych, ze względu na ich doskonałe właściwości użytkowe, np. wysoką wytrzymałość mechaniczną, duże wydłużenie przy zerwaniu oraz bardzo małą tendencją do fibrylacji.

Obydwa gatunki Hostalenu ze względu na odpowiednio zaprojektowaną budowę makroskopową łańcuchów polimeru charakteryzują się dobrą przetwarzalnością na wszystkich typach linii przetwórczych oraz w dalszych etapach procesu produkcji. Oferują bardzo wysoką stabilność balonu na etapie wytwarzania folii rękawowej oraz doskonałą rozciągliwość i wymagane wysokie właściwości mechaniczne na etapie wytwarzania orientowanych tasiemek oraz w procesie tkania siatki.

Gatunek Hostalen ACP 7740 F3 wykazuje jeszcze korzystniejsze właściwości użytkowe w stosunku do Hostalen ACP 7740 F2, przewyższając w tym zakresie również inne dostępne na rynku gatunki HDPE.

Nowe multimodalne gatunki polietylenu Basell Orlen Polyolefins