Nagroda dla ZAT S.A.


Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. wraz z Politechniką Wrocławską otrzymała nagrodę za innowacyjny sposób przerobu mas poreakcyjnych powstałych w czasie niszczenia luizytu, który jest zaliczany do grupy broni chemicznej. Otrzymana nagroda związana jest bezpośrednio z wcześniejszymi badaniami prowadzonymi przez JRChem i naukowców z Politechniki Wrocławskiej, dotyczących izolowania z mas poreakcyjnych powstałych w procesie alkalicznej hydrolizy luizytu (bojowego środka trującego) arsenianu (III) sodowego poprzez jego utlenianie do arsenianu (V) i strącenie w formie trudno rozpuszczalnego arsenianu(V) wapnia.

W efekcie przerobu uzyskuje się duże ilości arsenianu wapnia, który może być przechowywany w zamkniętych pojemnikach (ze względu na wtórne reakcje tego związku z dwutlenkiem węgla oraz wodą, nie wchodzi w rachubę jego składowanie na otwartym powietrzu).

Późniejsze, praktyczne wykorzystanie odpadów to przede wszystkim metody ich wiązania betonami oraz siarko betonami związane są wyłącznie z zabezpieczeniem przed uwalnianiem się toksycznego arsenu do środowiska. Natomiast przy zeszkliwianiu (immobilizacja w szkle), wtórne wykorzystanie powstałego w czasie procesu koncentratu arsenowego jest możliwe np. poprzez jego zastosowanie w procesie klarowania szkła w przemyśle szklarskim. Nie można go wykorzystywać przy wszystkich gatunkach szkła, lecz np. przy produkcji szkła przemysłowego. Stosowanie tego koncentratu powinno być całkowicie bezpieczne, z uwagi na brak uwalniania się związków arsenu w toku realizacji procesu klarowania szkła w oparciu o szklany koncentrat arsenowy. Stąd bardzo ważna sprawą stanie się uzyskanie tych koncentratów, o możliwie wysokiej zawartości arsenu.

Czytaj więcej: Nagrody 209

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8