Nagroda dla ZAT S.A.

Nagroda dla ZAT S.A. 12 października w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się ceremonia, na której Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., Politechnika Warszawska oraz Instytut Chemii Organicznej PAN otrzymały III nagrodę za wybitne krajowe osiągnięcie naukowo-techniczne – Modernizację Procesu Utleniania Cekloheksanu (Cyclopol BIS).

Obok Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. I nagrodę za wybitne krajowe osiągnięcie naukowo techniczne otrzymała Spółka Córka Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. wraz z Politechniką Wrocławską za innowacyjny sposób przerobu mas poreakcyjnych powstałych w czasie niszczenia luizytu, który jest zaliczany do grupy broni chemicznej.

Wicepremier, minister polityki społecznej Izabela Jaruga-Nowacka pogratulowała laureatom wspaniałych osiągnięć - Chciałabym bardzo, żeby te dziedziny miały coraz większy wpływ na rozwój naszego życia intelektualnego, społecznego, gospodarczego, żeby nauka wytyczała kierunki myślenia i działania, żeby to nauka testowała nowe rozwiązania i przygotowywała kadry fachowców i ekspertów. Dotychczasowe działania polskich naukowców, ludzi kultury, to z pewnością jedna z najlepszych wizytówek, jaką możemy posłużyć się po roku obecności w Unii Europejskiej.

Nagrody przyznawane są od 1994 r.

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., Politechnika Warszawska oraz Instytut Chemii Organicznej PAN – Modernizacja Procesu Utleniania Cekloheksanu (Cyclopol BIS). Pierwotny polski proces utleniania cykloheksanu, opracowany w latach 70. wspólnie przez ZAT SA i IChP w Warszawie, znany jest pod zastrzeżoną nazwą CYCLOPOL®. W przemyśle światowym proces utleniania cykloheksanu eksploatowany jest przez wiele firm. Mimo, iż proces CYCLOPOL był wcześniej z powodzeniem eksportowany, to wskutek stagnacji technicznej popyt na ten proces miał charakter wyraźnie spadkowy. Radykalny postęp, uzyskany wskutek niniejszego osiągnięcia, pozwala stwierdzić, że proces CYCLOPOL-BIS dorównał pod względem selektywności najlepszym procesom światowym firm.

Wdrożony pod koniec 2003 roku nowy, dwustopniowy proces utleniania cykloheksanu stanowi istotny przełom w technologii Cyclopol. Jest ukoronowaniem wspólnej pracy specjalistów ZAT S.A. oraz naukowców z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej i IChO PAN.

Osiągnięty został znaczący poziom wiedzy o procesie, który zaowocował znaczącą poprawą jego selektywności, uwidocznioną w niespotykanej dotychczas obniżce zużycia, drożejącego benzenu, poprawę jakości cykloheksanonu, zwiększeniem jego produkcji oraz produkcji kaprolaktamu. Jest to kolejna już modernizacja technologii produkcji kaprolaktamu i etapów wchodzących w jej skład, jaka w ostatnich latach została opracowana w tarnowskich Azotach. Trzy lata temu zostały zakończone, wykonywane siłami własnymi i przy ścisłej współpracy z potencjalnymi dostawcami urządzeń, badania i testy udoskonalonych metod oczyszczania kaprolaktamu.

Czytaj więcej:
Nagrody 249