Nagrodzono nowatorskie technologie tworzywowe

Nagrodzono nowatorskie technologie… Podczas gali noworocznej PlasticsEurope, która odbyła się w ostatnich dniach stycznia w Brukseli i zgromadziła ok. 200 przedstawicieli branży tworzyw, ogłoszono zwycięzców pierwszej edycji konkursu European Plastics Innovation Awards. Nagrody przyznane przez europejskie stowarzyszenie PlasticsEurope i amerykańską organizację Society of Plastics Engineers (SPE) mają na celu wyróżnienie firm wprowadzających innowacje w dziedzinie technologii tworzyw sztucznych.

- Gospodarka europejska potrzebuje więcej innowacji, aby stwarzać nowe miejsca pracy i generować wzrost - powiedział Kurt Vandenberghe, dyrektor DG Badania i Innowacje Komisji Europejskiej. - Tylko poprzez działania sprzyjające innowacyjności zrównoważony rozwój może przerodzić się w przewagę konkurencyjną Europy.

Nadesłane projekty oceniało jury, w skład którego wchodzili eksperci reprezentujący świat nauki, instytucje europejskie oraz przemysł.

- Wytężona praca, zaangażowanie i entuzjazm ludzi pracujących w naszej branży przyczyniły się do opracowania nowych innowacyjnych rozwiązań, które umożliwiają sprostanie wyzwaniom, jakie niesie współczesny świat - powiedział Willem De Vos, prezes stowarzyszenia SPE.

- Przemysł tworzyw jest w czołówce innowacyjnych branż w Europie - stwierdził Patrick Thomas, prezes PlasticsEurope. - Nasz przemysł to serce współczesnego postępu technicznego - 1 na 25 patentów związany jest z dziedziną tworzyw. Prowadzenie inwestycji zwiększających innowacyjność jest niezbędne, jeżeli chcemy stawić czoło największym wyzwaniom, przed jakimi stoi obecnie Europa.

W poszczególnych kategoriach nagrodzeni zostali:
  • Kategoria Best Plastic Design (Wzornictwo): DSM Engineering Plastics (Holandia) za elementy podeszwy o bardzo dobrych parametrach użytkowych przeznaczone do butów do wspinaczek górskich
  • Kategoria Best Design for End-of-Life (Najlepszy produkt z możliwością powtórnego użycia): Top Clean Packaging (Francja) za opakowanie wielokrotnego użytku do przewożenia butelek wina
  • Kategoria Material Innovation (Innowacyjny materiał): Evonik Industries (Niemcy) za rury do przesyłu gazu z poliamidu Vestamid NRG
  • Kategoria Hybrid Product (Produkt hybrydowy): DuPont International Operations (Szwajcaria) za wykorzystanie materiałów polimerowych w elementach konstrukcji mocowań cumowniczych
  • Kategoria Best Substitute Product for Enhanced Sustainability (Najlepszy produkt o korzystnych parametrach środowiskowych): Dow Europe (Szwajcaria) za elastyczne pojemniki o dużej objętości na produkty stałe i ciecze o dużej gęstości (PacXPERT Packaging Technology)
  • Kategoria Best Lightweight Innovation (Innowacyjne produkty o małej masie): Treofan/Borealis (Niemcy/Austria), za PHD1.9 – bardzo cienką folię polipropylenową o grubości 1,9 μm do zastosowań w elektrotechnice
  • Kategoria New Surfaces for Plastics Parts (Innowacyjne powierzchnie wyrobów z tworzyw): Borealis Polyolefine (Austria), za lekki zderzak z tworzywa o powierzchni umożliwiającej malowanie bez primera
Nabór do kolejnej edycji konkursu rozpocznie się pod koniec br. a rozstrzygnięcie przewidziane jest w połowie 2017 r.

European Plastics Innovation Awards


Czytaj więcej:
Nagrody 242