Najnowsze dane o branży tworzyw sztucznych w Polsce

Najnowsze dane o branży tworzyw… Stowarzyszenie PlasticsEurope Polska opublikowało najnowszy raport ze swojej działalności, który zawiera m.in. przegląd najważniejszych zagadnień dotyczących branży tworzyw sztucznych w Polsce, wraz z danymi rynkowymi o produkcji i zapotrzebowaniu na tworzywa sztuczne oraz o zagospodarowaniu odpadów

Branża tworzyw sztucznych to jedna z najważniejszych dziedzin polskiej gospodarki. Przy obrotach przekraczających 80 mld zł rocznie i zatrudnieniu ponad 160 tys. pracowników, od lat mieści się w czołówce istotnych dla rozwoju gospodarki działów przemysłu.

Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego branża tworzyw sztucznych od kilku lat utrzymuje wysokie tempo wzrostu, przekraczające wzrost PKB i całego przemysłu. W ubiegłym roku branża zanotowała wzrost sprzedaży o ponad 9% (wobec wzrostu PKB o 4,4%). W ujęciu długoterminowym (ostatnie 10 lat) średnia stopa wzrostu rocznego branży tworzyw sztucznych wyniosła 8,4% i była o 60% wyższa od stopy wzrostu całego przetwórstwa przemysłowego i ponad dwukrotnie wyższa od średniego rocznego wzrostu PKB.

W ubiegłym roku zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne w Europie wyniosło 51,7 mln ton, czyli ponad 1 mln ton więcej niż w roku 2016, natomiast dynamika zużycia tworzyw sztucznych w Polsce była na dużo wyższym poziomie. Szacuje się, że w roku 2017 polski przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych zużył ok. 3,5 mln różnych tworzyw polimerowych, co oznacza wzrost o ok. 9% w stosunku do roku 2016. Również inne wskaźniki, takie jak stopa inwestycji, wzrost zatrudnienia w branży tworzyw sztucznych, przewyższały odpowiednie wskaźniki dla całego przemysłu - wzrost inwestycji w roku 2017 wyniósł ponad 6%, a zatrudnienie wzrosło o ponad 7%.

Główne dziedziny zastosowania tworzyw sztucznych w Polsce to przemysł opakowaniowy (32,5%), budowlany (25,9%), motoryzacja (10,3%) i produkcja urządzeń elektrycznych i elektronicznych (6,4%). W porównaniu do średniej europejskiej, w naszym kraju mniej zarysowana jest przewaga produkcji opakowań nad drugim sektorem wykorzystania tworzyw sztucznych - budownictwem (w Polsce - 32,5% vs 25,9%, w Europie 39,5% vs 19,4%), ale obserwacje w skali kilku lat wskazują, że najszybciej rosnącymi branżami powiązanymi są właśnie branża opakowaniowa i branża motoryzacyjna.

Należy zatem przypuszczać, że w perspektywie kilku następnych lat struktura wykorzystania tworzyw do produkcji wyrobów w branżach powiązanych w Polsce zbliży się do średniej europejskiej. Ze względu na rodzaj polimeru największe udziały mają polietyleny (LDPE, LLDPE, HDPE) - ok. 30%, polipropylen (19%) oraz polichlorek winylu (13%) i polistyren - łącznie PS i EPS (12%). Mniejsze udziały notuje się dla poliuretanów (6%) i PET (5%). Pod względem zapotrzebowania na tworzywa Polska plasuje się na szóstym miejscu w Europie po Niemczech, Włoszech, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Za szybko rosnącym w Polsce popytem na polimery nie nadąża jednak rozwój ich produkcji w kraju. Zwiększa się ujemny bilans handlowy handlu zagranicznego branży tworzyw sztucznych - w roku 2017 przewaga importu nad eksportem wyniosła ponad 2 miliony ton, przy czym z zagranicy importujemy głównie surowce do przetwórstwa, tj. polimery w formach podstawowych. Głównym partnerem handlowym Polski w wymianie wewnątrzunijnej są od wielu lat Niemcy, zarówno w eksporcie, jak i w imporcie tworzyw w formach podstawowych, a także wyrobów.

Wymiana handlowa Polski w 80-90% odbywa się z krajami unijnymi, natomiast wśród krajów spoza UE naszymi największymi rynkami eksportowymi w roku 2017 były Ukraina i Rosja, a głównymi partnerami w imporcie Korea Płd., Arabia Saudyjska i Rosja.

Raport roczny PlasticsEurope Polska 2017

JL
na podst. PlasticsEurope Polska

Czytaj więcej:
Rynek 1087

Jedno z czołowych europejskich stowarzyszeń
 

Jedno z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych skupiające ponad 100 firm członkowskich, w krajach Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii i Turcji.

Polska

Reportaże

Forum