Najnowsze dokonania w dziedzinie kontroli elektrostatyczności w przemyśle tworzyw sztucznych

Rozszerzona szczelina pomiędzy szpilkami emitera i uziemieniem (masą) zwiększa jonizację dzięki minimalizacji upływu prądu do ziemi. Zmniejsza ona również znacznie potencjał śledzenia, który w przeszłości był główną przyczyną zmniejszonej skuteczności i przepalania się we wszystkich wykonaniach elektrod jonizujących AC.

Bardzo ostre, tytanowe szpilki emitera wytwarzają poprawioną jonizację, zapewniają dłuższą trwałość przy niemal całkowitej eliminacji zanieczyszczeń. Zachowują również na długo czystość, co ogranicza znacznie potrzeby konserwacji. Łatwa do wycierania obudowa umożliwia szybką, prostą konserwację, która wpływa na sprawności systemu i skrócenie przestojów maszyny.

Szczególnie zainteresowanie przemysłu tworzyw sztucznych budzi technologia impulsowa prądu stałego, oferowana wyłącznie przez Meech. Zapewnia ona wysoko skuteczną jonizację dalekosiężną, na odległości do 600 mm, bez potrzeby stosowania systemu podawania. Przy szybkim zobojętnianiu ładunków statycznych systemy impulsowe DC eliminacji ładunków elektrostatycznych mają tę zaletę, że są skuteczne przy większych szybkościach roli, a dalekosiężna skuteczność zapewnia elastyczność pozycjonowania.

Użycie technologii impulsowej DC zostało sprawdzone w wielu procesach przemysłowych w całym przemyśle tworzyw sztucznych, obejmując formowanie rozdmuchowe, formowanie próżniowe i cieplne oraz aplikacje przenoszenia.

Wersje w wykonaniach EX są niezastąpione do stosowania w obszarach zagrożonych, a sprzęt Meech jest certyfikowany zarówno przez Baseefa do stosowania w Europie, jak i przez UL do stosowania w USA. Meech jest jedynym przedsiębiorstwem mającym w ofercie zatwierdzone jonizatory EX zarówno krótkiego, jak i dalekiego zasięgu niewymagające przepływu powietrza.

W przemyśle tworzyw sztucznych często stosowane są również systemy powietrzne napędzane wentylatorem, wytwarzające zjonizowane pole o głębokości sięgającej 2 metrów, umożliwiające zobojętnianie szerokich obszarów, wyprasek, przewijarek i innych dużych obiektów.

Model 935 z oferty Meecha zawiera głowicę jonizującą i wbudowany system wentylatorowy. Wysokoobjętościowy przepływ zjonizowanego powietrza jest wytwarzany przez przedmuchiwanie powietrza przez głowicę jonizującą na ujściu zespołu. Jonizacja jest zapewniana przez silne elektrody 915, generujące pole zjonizowane. Aplikacje, w których ten system jest szeroko wykorzystywany, obejmują formowanie wtryskowe i formowanie rozdmuchowe kształtek wstępnych.
Elektrostatyka nie zawsze jednak jest problemem. W przemyśle tworzyw sztucznych generowanie ładunków elektrostatycznych poprawia produktywność w przypadku wielu zastosowań unieruchamiania, w szczególności nakładania etykiet w formie.

Meech wprowadził właśnie nowy Model 992v3. Może być on użytkowany albo w trybie stałego napięcia, albo w trybie stałego prądu, w celu generowania ładunku statycznego o kontrolowanym poziomie, który utworzy tymczasowe wiązanie pomiędzy materiałami, z których jeden musi być materiałem izolacyjnym. Dodanie trybu prądu stałego umożliwia optymalizację działania Modelu 992v3 dla różnorodnych zastosowań i szeregu różnych materiałów. Wynikiem jest maksymalny efekt unieruchomienia, bez ryzyka przeciążenia.

- Na przestrzeni lat Meech pomógł setkom przedsiębiorstw z branży tworzyw sztucznych na całym świecie wprowadzając innowacyjne i praktyczne rozwiązania kontrolowania elektryczności statycznej. Ostatnio zostały opublikowane dwa przewodniki zastosowań przemysłowych dla rynku tworzyw sztucznych i opakowań, podkreślające problemy mogące wystąpić w związku z elektrycznością statyczną – dodają przedstawiciele Entro