Najnowsze dokonania w dziedzinie kontroli elektrostatyczności w przemyśle tworzyw sztucznych

Ewolucja przemysłowej kontroli elektryczności statycznej
Jednym z pierwszych sposobów kontrolowania ładunku statycznego było zastosowanie „pasywnej” jonizacji w postaci materiałów przewodzących, takich jak szczotki z włókien węglowych. Była to pierwsza i najbardziej podstawowa metoda, która odznaczała się zdolnością do obniżenia poziomu ładunku elektrostatycznego, ale nie do całkowitego jego usunięcia.

Znaczącym krokiem w neutralizacji elektryczności statycznej okazało się wprowadzenie w latach 60-tych bardzo skutecznych „aktywnych” elektrycznych systemów jonizacji. Systemy te polegały na wykorzystaniu normalnego przemiennego napięcia sieciowego, zwiększanego do poziomu około 5 kV za pomocą specjalnego transformatora, a następnie przekazywanego do ostro zakończonych szpilek emitera, gdzie wysoka energia generowała wielką ilość ujemnych i dodatnich jonów.

Naładowana statycznie powierzchnia o dowolnej biegunowości, przemieszczając się w pobliżu tej chmury jonów, zostałaby w ten sposób zobojętniona. System ten spisywał się dobrze, ale był ograniczony, jeśli chodzi o dystans roboczy (typowo 20 mm), miał względnie krótką trwałość, a oprócz tego powodował porażenia elektryczne w przypadku nieumyślnego dotknięcia szpilek.

Stopniowe ulepszenia technologii z zastosowaniem prądu przemiennego poprawiły sprawność działania systemu. W szczególności najnowsze opracowania systemów o sprzężeniu rezystancyjnym zapewniły poprawę niezawodności, obsługę bez ryzyka porażeń oraz wydłużenie zakresu roboczego do 150 mm.

Wprowadzenie impulsowej technologii prądu stałego przez firmę Meech (Meech Pulsed DC) do kontrolowania ładunków statycznych okazało się nie tylko skuteczną alternatywą dla systemów opierających się na prądzie przemiennym, ale również stało się zbawienne do optymalizacji rozwiązań dla określonych materiałów i bardziej wymagających procesów. W sprzężeniu przewodowym z systemem sprzężenia zwrotnego Meech 986, “inteligentny” system impulsowy DC może automatycznie reagować na stan procesu i samoczynnie regulować się tak, by zapewnić jak najskuteczniejsze zobojętnianie ładunków statycznych.

Wraz z rozwojem technologii produkcji materiałów i tworzyw sztucznych, problematyka gromadzących się ładunków statycznych będzie stawała się coraz większym wyzwaniem. Meech International stale monitorując wymagania stawiane przez nowe rozwiązania technologicznych opracowuje innowacyjne metody, aby rzeczywiście zachowywać kontrolę nad problemem elektrostatyczności.

Rozwiązania w dziedzinie elektrostatyki, zmierzające do poprawy produktywności i dochodowości w przemyśle tworzyw sztucznych

Meech International wytwarza i dostarcza pełen zakres urządzeń do neutralizacji elektryczności statycznej, zarówno dla rynku sztywnych, jak i elastycznych tworzyw sztucznych. Kontrolowanie elektrostatyki maksymalizuje sprawność produkcji w przemyśle tworzyw sztucznych, przynosząc zwiększenie produkcji i dochodowości.

- W naszej ofercie znajduje się szeroki wachlarz produktów, poczynając od prostych i oszczędnych dmuchaw jonizacyjnych do neutralizacji ładunków elektrostatycznych, aż do wyrafinowanych systemów pracujących w pętli zamkniętej, automatycznie optymalizujących usuwanie ładunków statycznych przez wyczuwanie resztkowego ładunku na materiale docelowym i reagowanie na jego obecność – tłumaczą przedstawiciele firmy Entro, która jest reprezentantech Meech w Polsce. - Prosty i niezawodny, produkowany przez Meech, znakomity system Model 915 AC , jest naszpikowany innowacyjną technologią. Ten dobrze znany i sprawdzony produkt oferuje zarówno elastyczność, jak i wszechstronność, a co ważne, może być instalowany w odległości do 150 mm. Oprócz zapewnienia skutecznej jonizacji na większych odległościach, zwiększona moc umożliwia urządzeniu Meech Model 915 AC obsługę aplikacji o bardzo dużych prędkościach. Sprzężone rezystancyjnie szpilki emitera zapewniają bardzo wysoką moc zobojętniania zarówno dla rozszerzonego zakresu, jak i wysokiej prędkości, zachowując zarazem pozbawiony ryzyka porażenia charakter tego modelu, chroniący personel od nieprzyjemnych wstrząsów.