Najnowszy raport o rynku PET w Europie

Najnowszy raport o rynku PET…

Rok 2022 był bezprecedensowy dla łańcuchów wartości PET i rPET, jak wynika z najnowszego raportu Rynek PET w Europie. Pomimo skrajnej niepewności, dane liczbowe pokazują postęp na rynku. Należy jednak zwrócić uwagę na rozbieżności w zbiórce, sortowaniu i recyklingu PET w całej Europie, aby osiągnąć cele UE w zakresie obiegu zamkniętego w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Zbiórka i recykling PET przyspieszyły w 2022 r., wyprzedzając nowe cele unijnej dyrektywy w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. Wskaźnik zbiórki PET w 2022 r. wyniósł 60%, co oznacza wzrost w porównaniu z 45% osiągniętym w 2020 r. Co więcej, wskaźnik recyklingu samych butelek PET na napoje oszacowano na 75% w porównaniu do 61% w 2020 roku.

Oczekuje się, że ten wskaźnik zbiórki będzie nadal rósł w nadchodzących latach ze względu na szersze wdrażanie systemów zwrotu kaucji w całej Europie. W 2022 r. zgłoszono, że 12 krajów w UE 27+3 stosuje tę metodę zbiórki, a 9 podjęło polityczną decyzję o zainstalowaniu DRS w najbliższej przyszłości.

Jeśli chodzi o zbiórkę, do recyklingu posortowano prawie 2,7 mln ton odpadów PET. Ponadto całkowita zainstalowana wydajność recyklingu wyniosła około 3 mln ton, z czego 1,4 mln ton było przeznaczonych do zastosowań mających kontakt z żywnością.

Opakowania były dominującym zastosowaniem końcowym rPET w 2022 r., z 48% udziałem butelek. Pokazuje to bardzo pozytywny wzrost recyklingu butelek w Europie. 25% rPET wykorzystano w arkuszach (tackach), a pozostałą część w zastosowaniach niezwiązanych z pakowaniem, w tym we włóknach poliestrowych (15%), taśmach (6%) i innych (6%). Łańcuch wartości podjął już również kroki w kierunku recyklingu tacek i recyklingu chemicznego.

Aby kontynuować trend w kierunku prawdziwego obiegu zamkniętego, należy zająć się różnicami między państwami członkowskimi UE pod względem zbiórki, recyklingu i wykorzystania, ponieważ istnieje poważne ryzyko, że niektóre kraje nie osiągną celów na 2025 r., jeśli nie zostaną utrzymane dalsze inwestycje. W związku z tym należy podjąć konkretne działania w poszczególnych państwach członkowskich, aby odpowiednio poprawić ich infrastrukturę zbiórki i recyklingu odpadów.

Wdrożenie SUPD oraz dalsze inwestycje w sektorach gospodarki odpadami i recyklingu będą miały zasadnicze znaczenie dla utrzymania konkurencyjności przemysłu UE.

Reportaże

Forum