Niemiecka chemia zacieśnia współpracę z Gazpromem

Niemiecka chemia zacieśnia współpracę z Gazpromem
Niemiecki koncern BASF i rosyjski Gazprom uzgodniły realizację wymiany aktywów o równej wartości. Porozumienie o wymianie zostało podpisane w grudniu 2013 roku, a jego realizacja oryginalnie planowana była na koniec 2014 roku. Z chwilą wymiany BASF poszerzy zakres swojej aktywności na obszarze wydobycia ropy naftowej i gazu, zaprzestając jednocześnie handlu gazem i jego składowania. Oczekuje się, że realizacja porozumienia nastąpi z końcem 2015 roku i, jak uzgodniono w grudniu 2013, będzie mieć finansową moc wsteczną do 1 kwietnia 2013 r. Wymiana została zaakceptowana przez Komisję Europejską na początku grudnia 2013 roku.

Na mocy tej transakcji Wintershall, spółka w całości zależna od BASF, otrzymuje ekonomiczny ekwiwalent 25 proc. plus jeden udział w bloku IV i V formacji Achimova, na polu gazu ziemnego i kondensatu Urengoj w zachodniej Syberii. Obydwa bloki będą jednocześnie eksploatowane przez Gazprom i Wintershall. Zgodnie z planem rozwoju, zatwierdzonym przez rosyjskie władze górnicze, całkowitą ilość złóż węglowodorów w blokach IV i V szacuje się na 274 mld m sześc. gazu i 74 mln ton kondensatu. Wielkość ta odpowiada 2,4 miliarda baryłek równoważnika ropy naftowej (boe). Spodziewana roczna produkcja z płaskowyżu to co najmniej 8 mld m sześc. gazu ziemnego z obydwu bloków. Rozpoczęcie produkcji planowane jest na rok 2018.

W zamian Wintershall dokona transferu swoich udziałów w aktualnie prowadzonym wspólnie przedsięwzięciu handlu i składowania gazu ziemnego do swojego wieloletniego partnera Gazpromu. Zawiera się w tym 50 proc. udziałów w firmie handlującej gazem WINGAS, WIEH (Wintershall Erdgas Handelshaus Berlin) oraz WIEE (Wintershall Erdgas Handelshaus Zug), w tym również udziały w firmie Astora, która obsługuje obiekty magazynowe gazu ziemnego w Redhen i Jemgum w Niemczech, oraz udział w magazynie gazu ziemnego w Haidach w Austrii. Gazprom otrzyma także 50 proc. udziałów w działalności Wintershall Noordzee B.V. aktywnej w eksploatacji i produkcji ropy naftowej oraz gazu na południowym Morzu Północnym (Holandia, Wielka Brytania i Dania). W połączeniu aktywności te przyczyniły się do zwiększenia sprzedaży BASF Group w roku 2014 o 12,2 mld euro, a EBITDA o 260 mln euro,dodatkowo dokładając 240 mln euro do EBITDA BASF Group w pierwszej połowie 2015 roku. Partnerstwo w obszarze działań związanych z transportem gazu będzie kontynuowane.

- W sektorze Oil & Gas kontynuujemy naszą strategię koncentrowania się na dochodowym wzroście surowców w wybranych przez nas regionach bogatych w ropę naftową i gaz - powiedział dr Kurt Bock, prezes zarządu BASF SE. - Planujemy dalej poszerzać wspólną produkcję gazu ziemnego i kondensatu z naszym partnerem Gazpromem w Syberii.

- W tym roku świętujemy 25-lecie naszej pomyślnej współpracy - powiedział Aleksiej Miller, prezes komitetu zarządzającego Gazpromu. - Dzisiaj podpisany kontrakt to następny kamień milowy w tej współpracy, który stworzy naszym firmom nowe możliwości wdrażania istotnych projektów.

Wintershall Holding GmbH z siedzibą w Kassel, Niemcy, jest spółką w całości podległą BASF w Ludwigshafen. Firma działa w kilku regionach - w Europie, Rosji, Afryce Północnej, Ameryce Południowej oraz na Bliskim Wschodzie. Przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 2500 pracowników i jest obecnie w największym producentem ropy naftowej oraz gazu ziemnego w Niemczech.


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska