Niskie ceny gazu i ropy zmniejszają zyski BASF

Niskie ceny gazu i ropy zmniejszają…
Koncern BASF ogłosił wstępne wyniki finansowe za rok 2015. Według nie poddanych jeszcze audytowi danych będą one niższe aniżeli w roku 2014.

Wartość sprzedaży za cały rok 2015 szacuje się na 70,4 mld euro (wobec 74,3 mld euro w roku 2014, spadek o 5 proc.), natomiast EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych ma wynieść 6,7 mld euro (2014: 7,4 mld euro, spadek o 9,5 proc). Spadek w zakresie sprzedaży jest przede wszystkim efektem zbycia działalności związanej ze sprzedażą i magazynowaniem gazu naturalnego. Z kolei spadek zysku EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych to efekt znacząco niższych zysków w segmencie ropy i gazu oraz w obszarze chemikaliów w IV kw. ub.r. wobec wyników z tego samego okresu roku poprzedniego. W segmencie chemikaliów odnotowano niższe marże w sektorze petrochemicznym.

EBIT koncernu BASF za 2015 rok ma wynieść 6,2 mld euro i jest znacząco niższy aniżeli w roku poprzednim (2014: 8,6 mld euro, spadek o 18 proc.). Tak duża różnica jest przede wszystkim efektem osłabienia segmentu ropy i gazu. Spółka oczekiwała wcześniej jedynie nieznacznego spadku EBIT za cały rok, jednak w ostatnich miesiącach zauważalny był gwałtowny spadek cen ropy i gazu, co przełożyło się na wyniki segmentu.

Przedstawiciele BASF spodziewają się, że w 2016 roku ceny ropy i gazu pozostaną na niskim poziomie. Przewidywania w zakresie cen gazu i ropy zostały także skorygowane na następne lata. Osłabienie segmentu gazu i ropy oszacowano na ok. 600 mln euro. Ta kwota, nie wpływająca na przepływ środków pieniężnych z działalności, została uwzględniona jako pozycja nadzwyczajna zmniejszająca EBIT segmentu ropy i gazu w IV kw. 2015 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki zostanie zaprezentowane 26 lutego.


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska