Novamont: Mater-Bi - lider wśród biodegradowalnych i kompostowalnych tworzyw

Novamont: Mater-Bi - lider…

Co to jest Mater-Bi?

Jest to rodzina biodegradowalnych materiałów termoplastycznych, stworzona i rozwijana w celu zaoferowania nowych rozwiązań dla zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Rodzina surowców Mater-Bi została opracowana w ciągu 25 lat badań i innowacji w celu zapewnienia rozwiązań dla konkretnych problemów środowiskowych, łącząc jednocześnie jakość i wydajność produktu z efektywnym wykorzystaniem zasobów.

Produkty wykonane z Mater-Bi, który jest uzyskiwany za pomocą pionierskich technologii zastrzeżonych, wykorzystujących skrobie, celulozę, oleje roślinne i ich kombinacje, są wytwarzane przez zintegrowany przemysł obejmujący 3 włoskie zakłady produkcyjne. Zgodnie z modelem biogospodarki, rozumianym jako regeneracja regionalna, zakłady te zostały przekształcone w innowacyjne zakłady przemysłowe.


03-mater-bi

Wszystkie gatunki Mater-Bi są certyfikowane przez jednostki certyfikujące zgodnie z głównymi normami europejskimi i międzynarodowymi. Mater-Bi to tworzywa, których właściwości i charakterystyka użytkowania są bardzo podobne do tradycyjnych tworzyw sztucznych, ale jednocześnie są biodegradowalne i kompostowalne zgodnie z europejską normą UNI EN 13432. Wyżej wymieniona norma jest najważniejszym odniesieniem dla producentów materiałów technicznych, władz publicznych, kompostowników, certyfikatorów i konsumentów.

Zastosowania Mater-Bi

Produkty wykonane z Mater-Bi są certyfikowane jako biodegradowalne i kompostowalne zgodnie z głównymi normami europejskimi oraz międzynarodowymi i są stosowane w wielu różnych sektorach, gdzie zapewniają unikalne, innowacyjne rozwiązania.

  • Rolnictwo: aplikacje Mater-Bi dla rolnictwa są w stanie ulegać biodegradacji w glebie, przyczyniać się do lepszego rozwoju upraw ogrodniczych oraz upraszczać zarządzanie i zmniejszać ilość odpadów z tworzyw sztucznych po zakończeniu ich eksploatacji.
  • Opakowania: kompostowalne żywice Mater-Bi mogą być stosowane w szerokiej gamie opakowań, w tym w torebkach, woreczkach, foliach uszczelniających, foliach spożywczych, a także doniczkach, tackach i pokrywkach. Surowiec ten jest również przeznaczony do stosowania w istniejących urządzeniach do rozdmuchiwania, odlewania folii, termoformowania i formowania wtryskowego używanych do tradycyjnych tworzyw sztucznych. Posiada unikalne właściwości barierowe w porównaniu z tradycyjnymi tworzywami sztucznymi, takie jak dobra oddychalność pary wodnej, co może pomóc wydłużyć okres przydatności do spożycia w określonych zastosowaniach. W ramach kontrolowanego systemu recyklingu organicznego Mater-Bi może być również wykorzystywany do zastępowania opakowań, które trudno jest oddzielić i poddać recyklingowi na zasadach komercyjnych, a tym samym może pomóc w podniesieniu jakości i czystości tradycyjnego recyklingu tworzyw sztucznych, które są atrakcyjne ekonomicznie dla przemysłu recyklingowego.

09-application-technologies

  • Reklamówki: torby Mater-Bi są doskonałą alternatywą dla lekkich, nieulegających biodegradacji toreb plastikowych, ponieważ zapewniają wszystkie pozytywne aspekty, które sprawiły, że tradycyjne torby stały się tak popularne (wytrzymałość, wodoodporność itp.), ale są certyfikowane jako biodegradowalne i kompostowalne, a jako takie mogą być również ponownie wykorzystane do zbierania odpadów organicznych.

01

  • Gastronomia: zastąpienie tradycyjnego plastiku tworzywem Mater-Bi w sektorze gastronomicznym i hotelarskim może znacznie uprościć zarządzanie odpadami i zmaksymalizować recykling. Produkty wykonane z Mater-Bi dla gastronomii (sztućce, kubki, słomki itp.) są w 100% biodegradowalne i kompostowalne.

Korzystanie z biotworzyw Mater-Bi może również oznaczać obniżenie kosztów gospodarki odpadami, ponieważ przekazywanie odpadów spożywczych do recyklingu organicznego, zwłaszcza gdy nie są one zanieczyszczone konwencjonalnymi tworzywami sztucznymi, zwykle wiąże się z niższymi kosztami niż w przypadku niesortowanych odpadów w zakładach utylizacji.

Mater-Bi jest biodegradowalny i kompostowalny. Co to właściwie znaczy?

Te 2 właściwości pozwalają na odzyskiwanie plastikowych materiałów opakowaniowych w procesie organicznego recyklingu odpadów stałych (kompostowanie i fermentacja beztlenowa) i są określone w normie europejskiej EN 13432.

Biodegradowalność

Biodegradowalność to zdolność substancji i materiałów organicznych do rozkładu na prostsze substancje poprzez aktywność enzymatyczną mikroorganizmów. Po zakończeniu procesu biologicznego następuje całkowite przekształcenie wyjściowych substancji organicznych w proste cząsteczki nieorganiczne, wodę, dwutlenek węgla i metan. Naśladując te naturalne procesy, odpady organiczne z działalności człowieka mogą być usuwane poprzez biodegradację: możliwe jest zidentyfikowanie idealnego środowiska, w którym zjawisko to może rozwijać się lepiej, w czasie trwania procesu, który jest zarówno uprzemysłowiony, jak i zgodny z tempem produkcji odpadów organicznych.

Na szybkość biodegradacji wpływa charakter chemiczny substancji lub materiału oraz środowisko. Warunki środowisk kompostowania przemysłowego i fermentacji beztlenowej zapewniają wysokie tempo biodegradacji.


dezintegracja-folii

Kompostowalność

Kompostowalność to zdolność materiału organicznego do przekształcania się w kompost w procesie kompostowania. Kompostowanie to tlenowy proces biologiczny (zachodzący w obecności tlenu), kontrolowany przez człowieka, prowadzący do produkcji humusu. Kompost jest doskonałym nawozem, bogatym w substancje humusowe i mikroorganizmy oraz pożytecznym dla gleby. Jego udział w materii organicznej poprawia strukturę gleby i biodostępność składników odżywczych (związków fosforu i azotu).


polimer-w-glebie

Biodegradowalność i kompostowalność Mater-Bi jest gwarantowana przez 8 systemów akredytacji dostarczanych przez wiodące niezależne jednostki certyfikujące z całego świata (USA, Australia, Belgia, Niemcy i Włochy). Mater-Bi może być stosowany do wytwarzania produktów spełniających zasadnicze wymagania europejskiej dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (94/62/WE) oraz do spełnienia odpowiednich zharmonizowanych norm europejskich: EN 13430 (recykling), EN 13431 (odzysk energii), EN 13432 (odzysk organiczny).


screenshot-2023-10-25-at-09-50

Czytaj więcej:
Rynek 1109
Ekologia 663