Nowa belownica do butelek PET i puszek aluminiowych

Nowa belownica do butelek… Firma Orwak na zlecenie Tomra Pacific zaprojektowała nową belownicę o nazwie Orwak 5040. Jest ona przeznaczona do butelek PET i puszek aluminiowych.

Realizacja przebiegała na specjalne zlecenie przeznaczone na potrzeby odbywającego się w Stanach Zjednoczonych nowatorskiego projektu recyklingowego. Tomra Pacific jest bowiem pomysłodawcą akcji rePlanet, czyli projektu stworzonego z myślą o systemie depozytowym obowiązującym w Kalifornii. System depozytowy wprowadzono po to, aby zachęcić do recyklingu wtórnych opakowań po napojach.

Tzw. California Redemption Value (CRV) jest depozytem płaconym przez konsumenta w momencie zakupu napojów w tworzywowych, szklanych, aluminiowych i metalowych opakowaniach. Depozyt jest zwracany jeśli opakowanie zostanie przyniesione do centrum recyklingowego.

Przynosząc puste butelki i puszki do centrum recyklingowego konsument otrzymuje zwrot depozytu (CRV), który równa się lub często przekracza wartość zapłaconego przez konsumenta depozytu w sklepie. W celu ułatwienia zbiórki opakowań depozytowych, centra recyklingowe rePlanet są instalowane w strategicznych lokalizacjach w pobliżu centrów handlowych i supermarketów na terenie całego stanu. Aby móc zagospodarować rosnące ilości zebranych butelek PET i puszek aluminiowych centra potrzebowały rozwiązania zmniejszającego objętość opakowań.

Orwak - należący do grupy Tomra - otrzymał zadanie zaprojektowania specjalnej prasy do tego celu. Ponieważ w centrach recyklingowych przestrzeń jest ograniczona, jednym z wymogów było zaprojektowanie małej maszyny, która zajmuje minimum powierzchni podłogi. Owocem prac była dwukomorowa belownica przypominająca miniaturę Orwak 5070.

Do prasowania puszek aluminiowych potrzebna jest mocna maszyna. Orwak 5040 wyprodukował zwartą i piętrowalną belę z puszek aluminiowych. Bela nie wymaga wiązania, a jednocześnie jest łatwa do rozerwania jeśli tylko zaistnieje taka potrzeba. Bela wykonana z puszek o pojemności 350 ml zawiera około 650 puszek, a współczynnik redukcji objętości puszek wynosi 6:1.

Z kolei w przypadku butelki PET zwykle trudno jest uzyskać trwały efekt zgniecenia, ponieważ zawierają one dużo powietrza i mają skłonność do odkształcania się po prasowaniu. W Orwak 5040 proces prasowania butelek PET został podzielony na dwa etapy.

Pierwszy polega na tym, że płyta prasująca schodzi w dół i wysuwają się z niej igły, które dziurkują butelki. Gdy płyta prasująca wykonuje tę czynność po raz drugi, wówczas igły chowają się, a butelki PET są prasowane z pełną siłą. Dzięki temu dwufazowemu procesowi Orwak 5040 jest w stanie prasować butelki PET z nakręconymi nakrętkami, co jest unikatowym rozwiązaniem w przypadku tak małej pionowej belownicy. Współczynnik redukcji objętości dla butelek PET wynosi 10:1, przy czym jedna bela z butelek PET zawiera 350-500 butelek (w zależności od ich rozmiaru). Wysokość beli może być regulowana w przedziale 350-550 mm. Dodatkowym ułatwieniem jest panel z przyciskami odpowiadającymi osobno za tryb prasowania butelek PET i puszek.

Orwak jest światowym liderem w zakresie systemów prasowania i belowania odpadów u źródła. Projektuje, produkuje i dystrybuuje urządzenia do prasowania i belowania odpadów. Właścicielem Orwak jest norweska spółka Tomra, wiodący światowy producent zintegrowanych rozwiązań w zakresie odzysku i recyklingu zużytych opakowań.

Czytaj więcej:
Prasy 13