Nowa jakość polimerów w walce z patogenami

Nowa jakość polimerów w walce…

Aktualna sytuacja epidemiologiczna na świecie spowodowała, że zwróciliśmy szczególną uwagę na aspekty higieny osobistej oraz czystość mikrobiologiczną powierzchni i przedmiotów, z którymi codziennie mamy styczność. Wirusy i bakterie są zdolne do ewolucji i poza drogą mutacji mogą nabywać nowe lub ulepszać stare cechy poprzez wymianę materiału genetycznego, nawet z komórkami bakteryjnymi z zupełnie innych gatunków. Bardzo często właśnie w ten sposób zdobywają oporność na antybiotyki powodując, że wdrażane leczenie jest nieskuteczne i wiąże się z poważnymi powikłaniami i ryzykiem śmierci.

Przykładem wysoce opornej na antybiotyki bakterii (superbakterii) jest gronkowiec złocisty oporny na metycylinę (nazywany skrótowo MRSA) oraz bakteria New Delhi, o której słyszeliśmy zaledwie parę miesięcy temu. Problem jest na tyle poważny, że w perspektywie kilku lat może okazać się istotniejszy niż obecna pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, dlatego tak istotny jest stały rozwój technologii pozwalających na uzyskanie powierzchni samoodkażających; nie tylko w szpitalach, ale wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko skażenia mikrobiologicznego. Według danych opublikowanych w Review on Antimicrobial Resistance, w 2050 r. przyczyna zgonów 10 mln osób na świecie będzie związana z antybiotykoopornością. 

Należy pamiętać, że poza czasem epidemicznym dochodzi do tysięcy przypadków zakażeń szpitalnych, które są spowodowane m.in. niewystarczającą higieną personelu, zanieczyszczoną odzieżą, niejałowym sprzętem medycznym, niewłaściwym sprzątaniem, a w konsekwencji skażonym otoczeniem pacjenta. Zakażenia szpitalne są poważnym problemem współczesnej ochrony zdrowia, ponieważ stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów, angażują personel medyczny oraz generują dodatkowe koszty. Badania dowodzą, że w czasie hospitalizacji u ok. 20–30% osób rozpoznane zostaje co najmniej jedno zakażenie. Powikłania po zakażeniach prowadzą do utraty zdrowia pacjenta, a w skrajnych przypadkach narażają go na utratę życia. Zakażenia szpitalne są zjawiskiem, którego nie sposób całkowicie wyeliminować z praktyki szpitalnej, natomiast należy podejmować wszelkie działania, jakie mogą ograniczać ich negatywny wpływ na stan zdrowia pacjentów.

Z przeglądu literatury naukowej wynika, że w materiale klinicznym pobieranym od pacjentów oddziałów intensywnej terapii większość izolacji stanowią bakterie Gram-ujemne, takie jak Pseudomonas aeruginosa, K. pneumoniae, Acinetobacter, E. coli, Enterobacter. Pozostałe to bakterie Gram-dodatnie, takie jak S. aureus, Enterocooccus, Streptococcus. Według szacunków, 35–60% przypadków odrespiratorowego zapalenia płuc jest wywoływane przez bakterie z grupy Gram-ujemnych. Stały rozwój technologii pozwalających na uzyskanie powierzchni samoodkażających nie jest istotny jedynie ze względu na zastosowanie w szpitalach, ale również wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko skażenia mikrobiologicznego, czyli w publicznych toaletach, sklepach, przedszkolach, a także we własnym domu. Jednym ze sposobów ograniczenia ryzyka zakażeń jest stworzenie tzw. clean roomu w oparciu o materiały o właściwościach samoodkażających oraz samoczyszczących z dodatkiem nanocząstek srebra.

Aktywność antybakteryjna elementu z PP z dodatkiem nanosrebra
Aktywność antybakteryjna elementu z PP z dodatkiem nanosrebra

Grupą materiałów, z którą mamy najwięcej kontaktu na co dzień, są polimery. Obecnie na rynku europejskim rocznie zużywa się prawie 60 mln ton tworzyw sztucznych, co pozwala zobrazować ile w naszym otoczeniu znajduje się wyrobów tego typu. W związku z tym, w ostatnim czasie zaobserwowano zwiększenie zapotrzebowania na dodatki do tworzyw sztucznych o działaniu bio- oraz wirusobójczym, dlatego potrzeba nowych, innowacyjnych rozwiązań i technologii w tym zakresie. Smart Nanotechnologies, będąca firmą specjalizującą się w badaniach oraz wdrażaniu rozwiązań technologicznych, opracowała szereg aktywnych biologicznie nanododatków do polimerów. Obecnie sztandarowy produkt z tego zakresu stanowi POLYDEF będący doskonałym przykładem zastosowania nanocząstek srebra do polimerów termoplastycznych. Oczywiście nie jest to jedyne proponowane przez firmę Smart Nanotechnologies rozwiązanie. Zainteresowaniem cieszą się również koloidy srebra oraz nanocząstki miedzi, a intensywne prace trwają nad jeszcze bardziej aktywnym dodatkiem.

Opracowana technologia gwarantuje ciągłą ochronę powierzchni przed rozwojem drobnoustrojów. Jej niewątpliwym atutem jest to, że opracowany komponent oparty na nanocząstkach srebra wykazuje skuteczność antybakteryjną na wszystkich rodzajach polimerów termoplastycznych, żywicach epoksydowych oraz poliuretanach. Substancja aktywna jest trwale związana oraz homogenicznie rozmieszczona w tworzywie, co zapewnia antybakteryjne działanie niezależnie od ścierania materiału. Aktywność srebra nie zmienia się z czasem, więc tym samym gwarantuje trwały efekt w odróżnieniu od konwencjonalnych, organicznych biocydów. Warto zaznaczyć, że srebro wykazuje działanie biobójcze w bardzo niskich stężeniach, dlatego pomimo wysokiej ceny skoncentrowanego dodatku niskie dozowanie nie wpływa na znaczny wzrost produkowanego elementu.

Aplikacja odbywa się z wykorzystaniem istniejących linii, standardowo używanych urządzeń przy produkcji elementów oraz nie wpływa na wygląd końcowy produktu. Warto również podkreślić, że jest to jedna z nielicznych komercyjnie dostępnych technologii ''nano'' wytwarzanych przez polskie przedsiębiorstwa. Testy przeprowadzone w akredytowanych jednostkach badawczych potwierdziły skuteczność opracowanej technologii. Dodatki znajdujące się w ofercie Smart Nanotechnologies zapewniają ponad 90% redukcję bakterii i grzybów (badania wykonano zgodnie z normą ISO 22196).

Opisywane dodatki stanowią rozwiązanie problemów związanych z zakażeniami szpitalnymi oraz przyczyniają się do utrzymania reżimu sanitarnego podczas panującej epidemii, dlatego też technologia ta ma potencjał nie tylko na rynku krajowym czy europejskim, ale przede wszystkim globalnym. 

Paweł Smoleń

Patryk Nowak


Czytaj więcej:
COVID-19 190