Nowa norma „Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych”

Nowa norma „Systemy przewodów…
Polski Komitet Normalizacyjny poinformował, że norma PN-C-89224:2018-03P Systemy przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych - Zewnętrzne systemy bezciśnieniowe i ciśnieniowe do przesyłania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Warunki techniczne wykonania i odbioru została opublikowana i jest dostępna w punktach sprzedaży PKN.

W normie podano warunki prawidłowego doboru, transportu, składowania, układania i montażu oraz odbioru systemów przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych, które są szeroko stosowane w sieciach podziemnych do przesyłania wody, odwadniania i kanalizacji.

Norma PN-C-89224:2018-03P określa warunki techniczne wykonania i odbioru systemów przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) przeznaczonych do podziemnych, zewnętrznych sieci ciśnieniowych i bezciśnieniowych, w tym wodociągowych, zgodnych z PN-EN 805, kanalizacji ciśnieniowej zgodnej z prPN-EN 16932-2 kanalizacji podciśnieniowej zgodnej z prPN-EN 16932-3 i grawitacyjnych sieci odwadniania i kanalizacji zgodnych z PN-EN 476 oraz PN-EN 752.

- Przestrzeganie opisanych w niniejszej normie warunków technicznych wykonania sieci wodociągowych, odwadniania i kanalizacji z zastosowaniem systemów przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych prowadzi do spełnienia przez te sieci w przewidywanym okresie ich użytkowania wymagań podstawowych, w tym nośności i stateczności konstrukcji, higieny, zdrowia i środowiska, bezpieczeństwa użytkowania oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych - informuje dyrektor Biura Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych (PRiK) dr Maciej Kostański.

Norma PN-C-89224:2018-03P została opracowana przez Komitet Techniczny PKN nr 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych we współpracy z Komitetem Technicznym PKN nr 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji.

Stowarzyszenie PRiK aktywnie uczestniczy w opracowywaniu standardów prac montażowych z zastosowaniem rur, kształtek i studzienek z tworzyw sztucznych, ściśle współpracując z Polskim Komitetem Normalizacyjnym PKN, a w jego ramach z Komitetem Technicznym nr 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych.

Komitet został powołany 26 maja 1994 r. przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Uchwałą nr: 5/94. KT 140 zajmuje się normami systemowymi dotyczącymi metod badań oraz wszystkich zastosowań rur z tworzyw sztucznych, których używa się do budowy instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, drenarskich, ciepłej i zimnej wody, gazowych i przemysłowych.

Stowarzyszenie PRiK wspierając prace normalizacyjne Komitetu Technicznego nr 140 jest największym jego sponsorem finansując działanie sekretariatu KT 140. PRiK jest również aktywnym członkiem Komitetu Technicznego PKN nr 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji.

O PRiK

Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych zostało utworzone z inicjatywy osób reprezentujących wiodących producentów tworzywowych rur i kształtek rurowych oraz osób działających w obszarze prac badawczo-wdrożeniowych z zakresu przetwórstwa tworzyw sztucznych. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane dnia 1 grudnia 2004 r.

Głównym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek z tworzyw sztucznych między innymi poprzez reprezentowanie tego środowiska wobec organów administracji państwowej i ustawodawczej, jak również wobec organizacji krajowych i międzynarodowych w zakresie dotyczącym uregulowań ustawowych i normalizacyjnych oraz zaleceń i dyrektyw z obszaru wytwórstwa, stosowania i recyklingu rur i rurowych kształtek tworzywowych.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych wspierają firmy, których głównym profilem działalności jest produkcja na terenie Polski, Uni Europejskiej i krajów EFTA, systemów instalacji z tworzyw sztucznych a ich wyroby spełniają wymogi polskiego prawa.
Reportaże

Forum

Rsikorski

Pvc Soft płynne - Produkcja mat barowych - ociekaczy. 2020-07-03

Sieah123

Wtrysk PA6 GF 30 2020-05-21

Uoop90

Roboty programy, ustawianie 2020-03-06

Piotrzawadzinski

Linia produkcyjna do rurek PE 2019-12-14

Plastpet

Problem z produkcjia tub do zniczy PP 2019-12-08