Nowa rodzina plastomerów w ofercie BOPS

Nowa rodzina plastomerów w… Spółka Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż wprowadziła do swej oferty handlowej skierowanej do polskich przetwórców poliolefin, nową, innowacyjną grupę plastomerów o handlowej nazwie Koattro. Gatunki te są wytwarzane w fabrykach Grupy LyondellBasell poza Polską.

W procesie produkcji plastomerów Koattro wykorzystywany jest buten-1, dzięki czemu gatunki te charakteryzują się wysokimi właściwościami fizykomechanicznymi, gwarantującymi wysokie osiągi w wielu specyficznych zastosowaniach. Plastomery Koattro posiadają szereg unikalnych właściwości użytkowych, spośród których najważniejszymi są: doskonała przejrzystość, miękkość, giętkość (bez użycia jakichkolwiek plastyfikatorów) i elastyczność (bez usieciowania).

Plastomery Koattro są oparte na polimerze poliolefinowym, którym jest polibuten-1. Z tego powodu są w pełni kompatybilne z gatunkami polipropylenów i są dostępne w formie typowego granulatu.

Polscy przetwórcy mogą korzystać z produktów należących do dwóch głównych grup plastomerów Koattro:
  • Koattro KT AR – grupa produkowana przy użyciu tradycyjnej technologii wykorzystującej katalizator Zieglera-Natty
  • Koattro KT MR – grupa wytwarzana przy użyciu technologii z użyciem katalizatora metalocenowego.
Kluczowe właściwości rodziny produktów Koattro KT AR to stosunkowo wysoka temperatura topnienia (ok. 114oC), odkształcenie trwałe po ściskaniu (ok. 45-50 proc.) oraz miękkość i/lub giętkość. Rodzina produktów Koattro KT MR charakteryzuje się dodatkową lepszą udarnością w niskich temperaturach, lepszą giętkością oraz bardziej korzystnymi właściwościami optycznymi.

Plastomery Koattro oferują szerokie możliwości w zakresie modyfikacji folii polipropylenowych. Przetwórcy mogą wykorzystać te tworzywa do produkcji folii o strukturze mono- lub wielowarstwowej (trzy lub więcej warstw). Typowe stężenie Koattro waha się w zakresie 10-30 proc. Doświadczenia przetwórców pokazują też, że zastosowanie plastomerów Koattro do folii polipropylenowej zapewnia poprawę jej cech w zakresie sprężystości, elastyczności i miękkości. Ponadto folia charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami optycznymi oraz dobrą przejrzystością. Dodatek Koattro powoduje także wzrost udarności i wytrzymałości folii. Poprawiają się także właściwości zgrzewalne folii, takie jak integralność zgrzeiny, wytrzymałość zgrzeiny na gorąco (tzw. hot tack) oraz obserwowany jest wzrost wytrzymałości zgrzeiny, nawet powyżej 100 proc. Użycie Koattro polepsza także odporność na zbielenie oraz poprawia właściwości oddychające folii.

Wymienione cechy otwierają szeroki zakres możliwości aplikacyjnych plastomerów Koattro w takich segmentach jak folie (np. rękawowe, wylewane typu cast, BOPP), wytłaczanie płyt, wytłaczanie włókien i włóknin płaskich oraz kalandrowanie, prasowanie tłoczne, wtrysk (np. elementy urządzeń i części motoryzacyjne) itd. Przykładowe zastosowania Koattro w segmencie foliowym to np. adhezyjne folie ochronne, folie poliolefinowe z efektem blokowania typu cling, folie elastyczne, oddychające folie BOPP i folie z wewnętrzną warstwą blokującą. Dodatek niewielkiej ilości Koattro powoduje poprawę wytrzymałości termicznego sieciowania w przypadku wytwarzania włóknin płaskich.

Produkty rodziny Koattro spełniają wymagania dyrektyw unijnych w zakresie do kontaktu z żywnością.

Koattro


Czytaj więcej: