Nowa technologia produkcji kompozytów WPC

Nowa technologia produkcji kompozytów WPC
Firma Plas Mec opracowała nową technologię przygotowywania surowców do produkcji kompozytów polimerowo-drewnianych WPC na bazie osnowy polichlorku winylu, polietylenu i polipropylenu.

Do kompozytów stosowane są systemy mieszalników gorąco-zimnych. Proces produkcji mieszanki PVC z mączką drewnianą przebiega w dwóch etapach. Pierwszy z nich to intensywnie mieszane w mieszalniku gorącym tworzywa z mączką drewnianą. Obroty mieszadła powodują wytworzenie dużej ilości ciepła i podgrzania mieszanki do 120 - 130 st. C. Ciepło powoduje suszenie mączki drewnianej i przy współudziale agregatu próżniowego wilgoć jest odprowadzana mieszanki do poziomu poniżej 1 proc.

Drugi etap to natomiast chłodzenie mieszanki w poziomym mieszalniku zimnym, gdzie chłodzenie następuje dzięki kontaktowi materiału z chłodzonymi wodą ściankami mieszalnika. Mieszalnik jest wyposażony w specjalne dodatkowe mieszadła szybkoobrotowe, które powodują rozdrobnienie ewentualnych aglomeratów. W wyniku procesu otrzymuje się możliwie jednorodną mieszankę PVC z mączką drewnianą w postaci suchej mieszanki o wilgotności poniżej 1 proc.

Także w dwóch etapach odbywa się produkcji mieszanki PP lub PE z mączką drewnianą.

Pierwszy etap jest analogiczny jak przy PVC, czyli jest nim mieszane w mieszalniku gorącym. Przy wysokich obrotach mieszadła powstaje duża ilość ciepła i dochodzi do podgrzania mieszanki do 160-180 st. C. Ciepło powoduje jednocześnie suszenie mączki drewnianej oraz topienie się i łączenie osnowy PVC z mączką. Przy współudziale agregatu próżniowego wilgoć jest odprowadzana od mączki do poziomu poniżej 1 proc., co jest bardzo istotne z punktu widzenia dalszego przetwórstwa tego materiału na wytłaczarkach. W drugim etapie aglomeraty polimeru z mączką drewnianą chłodzone są w urządzeniu, w którym ciepło jest odbierane przy pomocy przepływu powietrza.

Następnie materiał przekazywany jest na rozdrabniacz dla otrzymania możliwie homogenicznych aglomeratów o wielkości nieprzekraczającej 10 mm i wilgotności ok. 0,5 proc.

Do głównych zalet procesu należy zaliczyć możliwość stosowania naturalnych włókien drewnianych o wilgotności do 15 proc. i to bez konieczności sięgania po dodatkowe instalacje do suszenia mączki drewnianej. Ponadto gotowa mieszanka posiada wilgotność końcową na poziomie poniżej 1 proc. dzięki czemu materiał ten jest gotowy do przetwórstwa oraz nie jest konieczne użycie dodatkowego urządzenia odgazowującego przy liniach do wytłaczania.

Koniecznie trzeba tez dodać, że struktura powstałego aglomeratu polimerowo-drewnianego jest odporna na segregację składników tak jak to się dzieje przy klasycznej suchej mieszance z mączką drewnianą. Osnowa polimerowa jest tu wstępnie połączona z wiórkami drewnianymi w procesie mieszania. Materiał ten się nie pyli a jego przetwórstwo przypomina przetwórstwa drobnego granulatu. Proces umożliwia jednoczesne dodawanie innych składników do mieszanki jak pigmenty, modyfikatory właściwości. Mieszanka jest zaś łatwo przetwarzalna na standardowych maszynach do przetwórstwa tworzyw sztucznych: wytłaczarkach, wtryskarkach czy prasach.

Firma Plas Mec to jeden z czołowych producentów na instalacji do mieszania i granulacji tworzyw. W Polsce jego przedstawicielem jest przedsiębiorstwo IPM Extrusion.

Czytaj więcej: Maszyny 481 Recykling 422

Linie do wytłaczania profili i rur, linie do kompandowania, linie do recyklingu, linie do produkcji mieszanek
 

Aktualizacja

Linie do wytłaczania profili i rur, linie do kompandowania, linie do recyklingu, linie do produkcji mieszanek gumowych, linie do przetwórstwa gumy.

Polska