Nowe centrum badawczo-rozwojowe Grupy Azoty

Nowe centrum badawczo-rozwojowe… Grupa Azoty stawia na własne Centrum badawczo-rozwojowe w Tarnowie. Umowa pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a Grupą Azoty na finansowe wsparcie kwotą 20 mln zł, podpisana 2 września w Warszawie, rozpoczyna realizację tego projektu. Całkowita jego wartość wynosi blisko 88 mln zł. Uzyskana dotacja w ramach działania "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój stanowi blisko 30 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.

- Kluczowym celem Centrum Badań i Rozwoju w Tarnowie będzie zbudowanie przewag konkurencyjnych opartych na wiedzy, co umożliwi podniesienie poziomu innowacyjności oferowanego przez nas portfela produktów oraz posiadanych technologii - powiedział Mariusz Bober, prezes Grupy Azoty. - Zawarta dziś z Ministerstwem Rozwoju umowa na finansowe wsparcie Centrum zbliża nas do tego celu.

- Jednym z filarów Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw i ich konkurencyjności na rynku krajowym i rynkach zagranicznych - powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki. - Mogą to uczynić poprzez rozwój i unowocześnienie swojej działalności, w czym niezwykle pomocne są własne centra badawczo-rozwojowe. Tam pomysły naukowców, inspirowane potrzebami biznesu, przeradzają się w konkretne rozwiązania, które następnie są wprowadzane na rynek.

Głównym założeniem projektu jest rozbudowa infrastruktury badawczo-rozwojowej pozwalającej na zwiększenie skali własnych prac badawczych, stworzenie możliwości weryfikacji wyników tych prac i badań w skali półtechnicznej oraz powiększenie potencjału kadrowego Grupy Azoty w obszarze B+R.

W ramach rozbudowanej infrastruktury B+R planowana jest realizacja prac badawczych w obszarach zaawansowanych materiałów, nowoczesnych produktów nawozowych, nowych technologii oraz wyrobów proekologicznych.

Zakres projektu obejmuje budowę nowego budynku laboratoryjno-biurowego wraz z halą półtechnik oraz zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu badawczego oraz oprogramowania.

Zgodnie z realizowaną strategią na cele badawczo-rozwojowe Grupa Azoty będzie przeznaczać do 1 proc. przychodów. Intensyfikacja działań w sferze badawczo-rozwojowej i innowacyjnej będzie prowadzona między innymi w oparciu o Chemiczne Centrum Technologii i Rozwoju w Tarnowie.

Czytaj więcej:
Badania 200