Nowe instalacje w ZAK-u

Nowe instalacje w ZAK-u
Zarząd spółki Grupa Azoty ZAK SA podsumował realizację ostatnich zadań inwestycyjnych. Wśród zakończonych niedawno projektów znalazły się między innymi: część modernizacji ciągu amoniakalnego, zwiększenie zdolności produkcji roztworów mocznika oraz wytwarzanie pary dla instalacji OXO z odpadowych strumieni gazowych. Nowe instalacje pozwolą spółce zwiększyć zdolności produkcyjne, obniżyć koszty wytwarzania oraz zmniejszyć wpływ na środowisko naturalne, a ich koszt to ok. 45 mln zł.

Jedna z najważniejszych inwestycji w 2015 roku o budżecie przekraczającym 30 mln zł to modernizacja ciągu amoniakalnego, w ramach której zrealizowano m.in. wymianę wnętrza reaktora syntezy amoniaku, zainstalowano i uruchomiono nowy efektywniejszy układ skraplania na stokażu bezciśnieniowym oraz wybudowano instalację rozdziału purge gazu. Cały projekt przyczynia się do obniżenia kosztów produkcji oraz zwiększenia zdolności produkcyjnych amoniaku w procesie wytwarzania nawozów azotowych. Zapewnia to spółce oszczędności wynoszące prawie 2 mln zł rocznie.

Zrealizowany projekt intensyfikacji produkcji roztworów mocznika obejmuje rozbudowę węzła magazynowania i załadunku roztworów mocznika. Zdolności produkcyjne NOXy zwiększą się z 50 do 100 tys. ton/rok, a zdolności załadowcze wzrosną o 100 proc., co pozwoli pozyskać nowe grupy odbiorców i umocnić pozycję Grupy Azoty na rynku produktów PULNOx oraz NOXy. Wartość jednostkowa inwestycji to prawie 7 mln złotych. Jest to też kolejna modelowa inwestycja w zakresie ochrony środowiska - instalacja jest zupełnie bezodpadowa i nieemisyjna.

Projekt wytwarzania pary dla instalacji OXO z wykorzystaniem odpadowych strumieni gazowych, kosztował ZAK niemal 8 mln zł. W ramach zadania wybudowano układ dwóch wysokiej mocy generatorów parowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Nowa kotłownia parowa z jednej strony optymalizuje koszty wytwarzania produktów OXO, z drugiej obniża oddziaływanie na środowisko poprzez ograniczenie ilości spalanego węgla i emisji pyłów.

Zarząd spółki podsumował także cały rok 2015 z rekordowym poziomem nakładów inwestycyjnych w wysokości ok. 260 mln zł.

- Inwestycje to fundament, na którym każda firma działająca w oparciu o myśl innowacyjną powinna budować swoją przyszłość - powiedział Adam Leszkiewicz, prezes zarządu Grupy Azoty ZAK SA. - Stąd cieszą nas kolejne oddane zadania inwestycyjne, stanowiące dobry przykład takiego podejścia - w 2015 r. zrealizowaliśmy 93 proc. środków zaplanowanych na inwestycje, co stanowi rekordowy wynik dla ZAK-u. W 2015 r. przeznaczyliśmy 263 mln zł na inwestycje, w bieżącym roku zaplanowana kwota jest jeszcze wyższa: 380 mln zł. Nasza spółka jest bardzo wspierana przez Zarząd Grupy Azoty i realizuje w ten sposób także Strategię całej Grupy do roku 2020.

Wśród najważniejszych inwestycji 2015 roku w ZAK-u wyliczyć należy budowę instalacji do produkcji pierwszego polskiego plastyfikatora nieftalanowego Oxoviflex oraz płynnych nawozów saletrzano-mocznikowych (RSM).


Plastyfikatory do tworzyw sztucznych (Oxoviflex®)
 

Plastyfikatory do tworzyw sztucznych (Oxoviflex®), alkohole OXO, aldehydy

Polska, 47-220 Kędzierzyn Koźle, Mostowa 30A