Nowe polimery cyrkularne w ofercie BOPS

Nowe polimery cyrkularne w…

Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. („BOPS”) realizując potrzeby i wymagania Gospodarki Obiegu Zamkniętego, wzbogaciła swoją ofertę handlową o kolejne, innowacyjne gatunki cyrkularne. Jest to możliwe dzięki rozwiązaniom proponowanym przez Grupę LyondellBasell („LYB”) w zakresie polimerów cyrkularnych o nazwie Circulen, które są produkowane w Europe Zachodniej, a na polskim rynku są oferowane właśnie poprzez BOPS. Na portfolio nowych materiałów Circulen składają się zarówno gatunki polietylenów (małej i dużej gęstości („LDPE” i „HDPE”), jak i polipropylenu („PP”), których nazwy handlowe to: CirculenRenew oraz CirculenRevive.

CirculenRenew

CirculenRenew to gatunki, które są otrzymywane m.in. z surowców odnawialnych, otrzymywanych ze zużytego roślinnego oleju spożywczego w oparciu o bilans masowy lub w wersji „Plus” na podstawie zawartości izotopu C14. Gatunki te odpowiadają jakości tworzyw pierwotnych. Podstawową zaletą tych tworzyw jest znaczące zmniejszenie zużycia surowców kopalnych, które zostały użyte do ich produkcji i obniżenie emisji CO2 w ciągu cyklu życia produktu. Emisja CO2e (ekwiwalent CO2) jest niższa średnio o około 75% w przypadku CirculenRenew i CirculenRenew Plus w porównaniu do gatunków ekwiwalentnych, wytwarzanych ze źródeł kopalnych. Oznacza to, że ślad węglowy dla tych gatunków może być mniejszy nawet o ok. 3,7 t CO2e na 1 tonę polimeru tradycyjnego ze źródeł kopalnych.

CirculenRenew i CirculenRenew Plus mogą być wykorzystywane, bez ograniczeń, do tych samych zastosowań, co dotychczasowe tworzywa pierwotne pod handlową nazwą np. Hostalen, Lupolen i Moplen wytworzne w oparciu o paliwa kopalne. Nowe odpowiedniki oferują taką samą jakość pod względem przetwórczym, właściwości fizyko-mechanicznych i użytkowych, a także spełniają wymagania regulacji i rozporządzeń do żywności, kosmetyków itd. To sprawia, że te nowe gatunki są idealnym rozwiązaniem do zastosowań takich jak: opakowania sztywne do żywności i/lub wysokiej jakości folie np. spożywcze, ochronne itd.

Produkty CirculenRenew są oferowane łącznie z certyfikatem potwierdzającym zgodność ze standardem ISCC PLUS („ISCC” - International Sustainability & Carbon Certification). Jest to system certyfikacji dla firm, które dostarczają produkty pochodzące z recyklingu lub z surowców odnawialnych w oparciu o bilans masowy.

Aktualnie, certyfikat ISCC PLUS obejmuje produkcję monomerów w krakerze LYB w Wesseling w Niemczech oraz produkcję polimerów w oparciu o bilans masowy w europejskich wytwórniach koncernu LYB. Gama produktów CirculenRenew jest porównywalna z szeroką ofertą wielu standardowych gatunków LDPE, HDPE i PP, które są znane pod nazwami handlowymi takimi jak: Hostalen, Lupolen i Moplen.

W ostatnim czasie BOPS, jako spółka handlowa, podjęła działania mające na celu wdrożenie certyfikacji ISCC PLUS - certyfikat taki został przyznany Spółce pod koniec ubiegłego roku. Dzięki temu rozwiązaniu, już w bieżącym kwartale gatunki CirculenRenew będą także dostępne dla polskich przetwórców i odbiorców za pośrednictwem BOPS. Udział surowców odnawialnych w dostarczanym produkcie będzie określony na podstawie bilansu masowego i potwierdzony certyfikatem.

Podgrupę "zielonych" produktów CirculenRenew tworzą gatunki w wersji CirculenRenew Plus, w których zawartość surowców ze źródeł odnawialnych jest określona za pomocą analizy izotopu C14. Zawartość surowców ze źródeł odnawialnych w tworzywie jest mierzona przez certyfikowane, niezależne laboratorium i wartość ta jest podana w certyfikacie analizy produktu, łącznie z innymi gwarantowanymi parametrami. Dla wersji „Plus”, zakres produkowanych gatunków jest ograniczony do wybranych tworzyw LDPE do zastosowań foliowych oraz gatunków PP homo i PP kopo do wytłaczania i wtryskiwania, które pochodzą z wytwórni LYB w Wesseling - gatunki te są produkowane zgodnie ze zdefiniowanymi potrzebami odbiorców. Tworzywa CirculenRenew Plus są już teraz dostępne dla polskich odbiorców dzięki BOPS.

CirculenRevive

CirculenRevive to z kolei grupa polimerów cyrkularnych, których produkcja jest połączona z zaawansowanym (molekularnym) procesem recyklingu chemicznego odpadów pokonsumenckich z tworzyw.

Wykorzystując zaawansowaną technologię recyklingu chemicznego, LYB już teraz w swojej pilotażowej instalacji we Włoszech produkuje surowiec wyjściowy, który jest używany do produkcji polimerów pod nazwą CirculenRevive. Metoda ta polega na wykorzystaniu odpadów z tworzyw sztucznych, które nie są łatwe do odzyskania przez recykling mechaniczny oraz na przekształceniu ich pod wpływem odpowiednich katalizatorów, w jak najniższej temperaturze w surowiec do produkcji nowych polimerów. Metoda ta pozwoli na zagospodarowanie większej ilości odpadów z tworzyw sztucznych, aby zawrócić je do łańcucha jako wysokiej jakości polimery przy jednoczesnym osiągnięciu niższej emisji i zmniejszeniu śladu środowiskowego CO2.

Dostępność polimerów CirculenRevive z recyklingu molekularnego z LYB w oparciu o bilans masowy zgodny z certyfikatem ISCC PLUS jest jeszcze ograniczona. Przewiduje się jednak, że ta grupa tworzyw umożliwi przetwórcom produkcję nowych wyrobów i zastosowań, które spełnią surowe wymagania regulacyjne i to nawet tak wysokie jak te stawiane polimerom do produkcji opakowań do żywności oraz wyrobów medycznych i farmaceutycznych.