Nowe portfolio produktów Ampacet BIAX4CE dla folii BOPE

Nowe portfolio produktów Ampacet…

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w produkcji koncentratów do zastosowań folii z orientowanego dwuosiowo polipropylenu (BOPP) oraz folii rozdmuchiwanej z polietylenu, Ampacet wprowadził portfolio koncentratów BIAX4CE przeznaczonych do zastosowań folii z dwuosiowo zorientowanego polietylenu (BOPE). 

Dążąc do osiągnięcia celów dotyczących recyklingu ustanowionych przez UE w odniesieniu do opakowań z tworzyw sztucznych oraz polepszenia jakości materiałów poddawanych recyklingowi mechanicznemu, preferuje się opakowania jednomateriałowe zamiast wielomateriałowych. 

Ponieważ w wielu krajach nie istnieje na większą skalę strumień recyklingu materiałów z polipropylenu, a dominuje strumień recyklingu materiałów z polietylenu, coraz powszechniej rozwijane są zastosowania folii z orientowanego dwuosiowo polietylenu (BOPE). Zaletą produkcji folii BOPE jest także możliwość wykorzystania zdolności produkcyjnych istniejącego sprzętu do wytwarzania folii z ze orientowanego dwuosiowo polipropylenu, co wymaga tylko dostosowania warunków produkcji bez potrzeby wprowadzania zasadniczych zmian w urządzeniach.

W przypadku struktur opakowań laminowanych folia BOPE umożliwia zastąpienie niektórych substratów niepolietylenowych, takich jak BOPP, BOPA, BOPET i CP, w procesie produkcji jednomateriałowego opakowania z polietylenu, podnosząc jakość strumienia recyklingu materiałów z polietylenu kosztem niektórych właściwości użytkowych opakowania, np. mniejszej sztywności, połysku, czy właściwości dotyczących bariery gazowej. Struktury BOPE mają przewagę nad strukturami BOPP w postaci m.in. większej siły zgrzewu, większej jednorodności zgrzewu opakowania oraz większej odporności na przebicie. Ponadto technologia produkcji folii BOPE góruje nad technologią produkcji folii rozdmuchiwanych z polietylenu pod względem redukcji grubości materiału, większej wydajności i produktywności, lepszych właściwości optycznych i precyzyjniejszej kontroli grubości.

Portfolio koncentratów Ampacet BIAX4CE obejmuje koncentrat biały oraz koncentraty  dodatków  opracowane z myślą o zapewnieniu optymalnej jakość i spełnieniu wymagań dotyczących przetwarzania dla konkretnych struktur folii BOPE.

W skład gamy dodatków Ampacet BIAX4CE wchodzą środki antyblokingowe, antystatyczne, poślizgowe migrujące i niemigrujące, a także wysokowydajne koncentraty antyfogingowe. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat portfolio koncentratów Ampacet BIAX4CE i innych zrównoważonych rozwiązań Ampacet, takich jak: 

REC-NIR-BLACK (produkt wyróżniony nagrodą Plastics Recycling Awards 2019): seria koncentratów czarnych niezawierających sadzy, umożliwiających sortowanie i recykling czarnych odpadów opakowaniowych;

Odor Scavenger (produkt zakwalifikowany do finału nagrody Plastics Recycling Awards 2020): wydajny pochłaniacz zapachów o szerokim spektrum działania; 

Koncentrat Blue Edge 78: eliminuje efekt "zabrudzenia" w przypadku poużytkowych i poddanych recyclingowi odpadów z PE; 

Blue Edge 226 (produkt zakwalifikowany do finału nagrody Plastics Recycling Awards 2020): eliminuje efekt "zabrudzenia" w przypadku poużytkowych i poddanych recyclingowi odpadów z PE;

REVIVE 962 E (produkt zakwalifikowany do finału nagrody Plastics Recycling Awards 2020): koncentrat z kompatybilizatorem, który umożliwia recykling wielomateriałowych opakowań poliolefinowych i ponowne ich zastosowanie w produkcji wysokojakościowych folii;

Czarne koncentraty REC-O-BLACK 216 & 344: wykonane z poddanych recyclingowi i odzyskowi odpadów pokonsumenckich;

BIO RANGE: koncentraty przeznaczone do kompostowalnych biopolimerów i  aplikacji biodegradowalnych 

Prosimy o kontakt pod adresem e-mail marketing.europe@ampacet.com lub wizytę na targach Plastpol, stoisko E18 (Kielce, Polska, 6-9 października 2020 r). 

biax4ce-photo