Nowe pozwolenia - gotowi na 5 marca? Ankieta ''Polskiego Recyklingu''

Nowe pozwolenia - gotowi na…

Stowarzyszenie "Polski Recykling" podsumowało wyniki Ankiety dla recyklerów dotyczącej gotowości do złożenia wniosków o nowe pozwolenia w terminie do 5 marca 2020 r. Wyniki wskazują, że ponad połowa recyklerów nie jest gotowa złożyć pełnego wniosku ze wszystkim załącznikami. 

11 lutego b.r. na wniosek Stowarzyszenia zostało zorganizowane pilne spotkanie w tej sprawie z przedstawicielami Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Klimatu.

Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że w przypadku firm, które są w trakcie dostosowywania zakładu do nowych przepisów, dotychczasowe pozwolenia powinny zachować ważność. Obawiamy się zmniejszenia zdolności produkcyjnych, wobec tego dla wszystkich zakładów recyklingowych rekomendujemy składanie wniosków nawet w przypadku braku wszystkich załączników. 

W przypadku występujących problemów, prosimy o przesyłanie informacji na sekretariat@polskirecykling.org

„Polski Recykling” będzie następnie w sposób zbiorczy monitorował sytuację i postulował do Ministerstwa Klimatu o wydłużenie okresu dostosowań. 

Tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili zachęcamy do uzupełnienia ankiety pod tym linkiem https://forms.gle/5Szy3niz4AWpnoXZ7


Czytaj więcej:
Prawo 425

EKOSORT Józef Wójtowicz N
EKOSORT Józef Wójtowicz N
*.115.32.86

Wysłany: 2020-02-16 18:53:25

Potrzebne wydłużenie okresu dostosowań z powodu kosztów

Jerzy Kmieć
Jerzy Kmieć
*.253.200.169

Wysłany: 2020-02-21 13:18:49

Potwierdzam j.w.

jeszcze recykler
jeszcze recykler
*.246.67.62

Wysłany: 2020-02-26 20:15:21

Już pochłonęło to u mnie takie kwoty, że przez rok będę musiał pracować na odrobienie kosztów operatów, przeróbek hali, opracowywania, wniosków , instalacji monitoringu , etc. Powoli mam dość zabawy w recykling po prawie 20 latach działalności to samo mówią moi rozgoryczeni koledzy.

Mat
Mat
*.173.178.15

Wysłany: 2020-02-27 10:07:02

Zamiast naprawić to wszystko niszczą. BDO daje po kościach, spadek cen , wymogi . Biznes dla filozofów.

Grześ
Grześ
*.234.234.204

Wysłany: 2020-02-28 18:08:59

Wszystko przeszedłem na koniec okazało się ze hydrant jest o 15 m. za daleko