Nowe pozwolenia - gotowi na 5 marca? Ankieta ''Polskiego Recyklingu''

Nowe pozwolenia - gotowi na…

Stowarzyszenie "Polski Recykling" podsumowało wyniki Ankiety dla recyklerów dotyczącej gotowości do złożenia wniosków o nowe pozwolenia w terminie do 5 marca 2020 r. Wyniki wskazują, że ponad połowa recyklerów nie jest gotowa złożyć pełnego wniosku ze wszystkim załącznikami. 

11 lutego b.r. na wniosek Stowarzyszenia zostało zorganizowane pilne spotkanie w tej sprawie z przedstawicielami Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Klimatu.

Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że w przypadku firm, które są w trakcie dostosowywania zakładu do nowych przepisów, dotychczasowe pozwolenia powinny zachować ważność. Obawiamy się zmniejszenia zdolności produkcyjnych, wobec tego dla wszystkich zakładów recyklingowych rekomendujemy składanie wniosków nawet w przypadku braku wszystkich załączników. 

W przypadku występujących problemów, prosimy o przesyłanie informacji na sekretariat@polskirecykling.org

„Polski Recykling” będzie następnie w sposób zbiorczy monitorował sytuację i postulował do Ministerstwa Klimatu o wydłużenie okresu dostosowań. 

Tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili zachęcamy do uzupełnienia ankiety pod tym linkiem https://forms.gle/5Szy3niz4AWpnoXZ7
EKOSORT Józef Wójtowicz N EKOSORT Józef Wójtowicz N
*.115.32.86

Wysłany: 2020-02-16 18:53:25

Potrzebne wydłużenie okresu dostosowań z powodu kosztów