Nowe rodzaje biotworzywa ecovio firmy BASF

Nowe rodzaje biotworzywa ecovio firmy BASF
Biotworzywo ecovio firmy BASF zaistniało na rynku jako materiał do ekstruzji w produkcji folii, które mogą być wykorzystywane do wytwarzania worków czy folii mulczowych używanych w rolnictwie. Firma BASF, w związku z rosnącym zainteresowaniem sektora opakowaniowego certyfikowanymi tworzywami kompostowalnymi, rozszerzyła ofertę produkowanego tworzywa, aby mogło być ono przetwarzane także w innych procesach. Nowe odmiany, dostępne obecnie w ilościach komercyjnych, wyprodukowane są z odnawialnych materiałów i nadają się do barwienia.

Ecovio T2308 jest tworzywem, które może być wykorzystywane w procesie termoformowania tacek i kubków. Tworzywo to posiada właściwości zbliżone do amorficznego PET, ale różni się od konwencjonalnych materiałów do termoformowania zdolnością do rozkładu w procesie kompostowania oraz wysoką zawartością surowców odnawialnych (PLA). Dzięki zawartości produkowanego przez BASF poliesteru ecoflex, nowa odmiana cechuje się ograniczoną sztywnością i kruchością. W rezultacie tacki i kubki nie ulegają zniszczeniu podczas transportu i przechowywania. Obecność ecoflex zapewnia balans między sztywnością a wytrzymałością.

Okno procesowe tworzywa ecovio T jest szerokie w porównaniu z innymi tworzywami - od 80 st. C do 120 st. C. Przetwarzanie może być prowadzone na konwencjonalnych instalacjach z szybkością typową dla termoformowania. Tworzywo spełnia również wymagania dla materiałów używanych do kontaktu z żywnością. Materiał jest przezroczysty i może być pokryty odpowiednią powłoką.

Drugą nowością BASF jest sztywne tworzywo ecovio IS1335 przeznaczone do formowania wtryskowego. Może być ono przetwarzane w formach jedno- bądź wielogniazdowych. Materiał ten charakteryzuje się umiarkowanym płynięciem oraz zachowuje stabilność wymiarową do temperatury 55 st. C. Ta odmiana tworzywa nadaje się do cienkościennych i skomplikowanych opakowań wysokiej jakości produkowanych w procesie formowania wtryskowego. W zależności od potrzeb rynkowych produkty mogą być urozmaicone poprzez etykietowanie w formie.

BASF wraz z niezależnymi instytucjami prowadził badania nad kompostowalnością wtryskiwanych próbek. W rezultacie okazało się, że produkty wykonane z tworzywa ecovio IS1335 o ściankach grubości 1,1 mm rozkładają się w zgodzie z normą EN 13432.

Koncern BASF oferuje w pełni kompostowalne biotworzywo ecovio od 2006 roku.