Nowe trendy i technologie w opakowaniach dla kosmetyków

Jego bierność chemiczna, czyli niewchodzenie w reakcję z wodą, alkoholami, tłuszczami i różnego rodzaju chemikaliami, powoduje również, że jest kompatybilny, może być stosowany do bardzo wielu formuł kosmetycznych. Zaletą polipropylenu jest również to, że może on być sztywny lub elastyczny w zależności od odmiany oraz jego wysoka odporność termiczna od – 35 st. C do 130 st. C. Istnieje możliwość napełniania opakowań polipropylenowych na gorąco w temperaturze ok. 90 st. C. Niska gęstość polipropylenu stanowi, że ma on niską wagę. Z kolei kopolimery dają bardzo wysoką przezroczystość. Dużą zaletą polipropylenu jest także mała ścieralność w porównaniu do innych surowców stosowanych do pakowania kosmetyków i bardzo wysoka trwałość.

Poza silną tendencją wzrostową zastosowań polipropylenowych opakowań, nowe nurty na tym rynku wyznaczają surowce biodegradowalne oraz opakowania z surowców z recyklingu. Niestety, szczególnie te drugie, są nadal trudne do pozyskiwania i sprawiają wiele problemów w procesie przetwarzania i walidacji. Równolegle powstają bardzo lekkie opakowania zużywające optymalnie jak najmniej materiału tradycyjnego. Stale poszukiwane są nowe technologie, które zapewnią jak najbardziej atrakcyjny wygląd, optymalizację kosztów opakowań oraz jak najmniejszą wagę opakowania.

Nurt BIO
Na świecie występują już pierwsze przypadki użycia surowców biodegradowalnych do produkcji opakowań kosmetycznych. Jednym ze sposobów jest pozyskiwanie komponentów na bazie kukurydzy PLA, innym – dodawanie modyfikatorów do tradycyjnych surowców, które powodują, że tradycyjne polimery ulegają szybszej degradacji, kolejnym – produkcja materiałów biodegradowalnych na bazie ropy naftowej.

Wpisz tytuł dla obrazu

Polikwas mlekowy PLA jest w pełni kompostowalny. Czas rozkładu takiego polimeru wynosi od jednego roku do pięciu lat. Surowiec ten powstaje w wyniku procesu fermentacji detrozy pobranej z kukurydzy, którą poddaje się obróbce bakterii. Bakterie wytwarzają właśnie kwas mlekowy, naturalny, który występuje w środowisku. Następnie kwas mlekowy jest poddawany kondensacji, oczyszczaniu i na sam koniec polimeryzacji. Producenci PLA deklarują, że cechy fizyczno-mechaniczne takiego polimeru są identyczne jak klasycznych polimerów. Opakowania z PLA są już szeroko stosowane w przemyśle spożywczym. Jak na razie jedyną firmą, która wykorzystała je do produktów kosmetycznych, jest Cargo Toronto. Amerykański producent opakowań TPC wyprodukował dla Cargo serię oprawek do pomadek ochronnych oraz kompaktowe opakowania na pudry prasowane.

W rzeczywistości surowce te są na tyle nowe i mają krótkie zastosowanie, że trudno ocenić w pełni ich oddziaływanie na środowisko. Doniesienia brytyjskiego dziennika The Guardian przestrzegają przed szkodliwością biotworzyw, które kompostowane bez odpowiedniego nadzoru mogą uwalniać szkodliwy dla zdrowia metan.

Kolejna tendencja to opakowania z surowców z recyklingu. Sytuacja tutaj jest dużo bardziej urozmaicona. Na rynku amerykańskim np. surowce poddawane recyklingowi to w 59 proc. PET, a w 39 proc. HDPE i tylko 2 proc. stanowią pozostałe surowce. 40 proc. trafia z powrotem do produkcji butelek, a pozostała część nie jest stosowana do produkcji opakowań. Natomiast oceniając jaka część stosowanego surowca pochodzi z recyklingu, to 27 proc. stanowi HDPE i 23 proc. PET, a tylko 5,5 proc. PP.