Nowe zastosowanie technologii wytłaczania z rozdmuchiwaniem

Nowe zastosowanie technologii…
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników opracował innowacyjną metodę wytwarzania drogowych słupków prowadzących. Powstają one z tworzyw sztucznych przy użyciu technologii wytłaczania z rozdmuchiwaniem.

Jak tłumaczą przedstawiciele Instytutu, uruchomienie produkcji słupków drogowych metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem stanowi przedsięwzięcie z gatunku „high tech. Jest to pierwsze tego typu działanie podjęte w naszym kraju w odniesieniu do produkcji słupków drogowych.

Istotą projektu jest sposób wytwarzania. Polega on na tym, że w jednym procesie technologicznym, czyli formowaniu metodą wytłaczania połączonego z rozdmuchiwaniem uplastycznionego profilu, powstaje gotowy słupek, który nie wymaga już dodatkowych operacji technologicznych w postaci zgrzewania lub klejenia.

Proces formowania opiera się na zasadzie ciągłego uplastyczniania tworzywa w układzie uplastyczniającym wytłaczarki ślimakowej i okresowego podawania uplastycznionego profilu tworzywowego do przestrzeni formującej formy rozdmuchowej, której gniazdo formujące jest odzwierciedleniem kształtu słupka drogowego.

W dalszej kolejności następuje wbicie do wnętrza przestrzeni formującej trzpienia rozdmuchowego. Przez ten trzpień doprowadza się sprężone powietrze przeznaczone do uformowania gotowego wyrobu metodą rozdmuchiwania.

Gotowy słupek po opuszczeniu przestrzeni formowej charakteryzuje się cechami odróżniającymi go od słupków wytwarzanych innymi metodami. Posiada przede wszystkim mniejszą masę. Dysponuje ponadto monolityczną budową korpusu w kształcie zamkniętego profilu, gdyż brak jest części zgrzewanych korpusu. Słupek cechuje się także trwałym połączeniem termicznym elementów odblaskowych z korpusem oraz wysoką estetyką wyrobu w związku z brakiem zgrzewów części korpusu.

Oczywiście sama metoda wytłaczanie z rozdmuchiwaniem nie jest niczym nadzwyczajnym. Od dawna stosuje się ją w produkcji butelek, kanistrów. Są to jednak wyroby odznaczające się tym, że stosunek wymiarów przekroju poprzecznego do wysokości mieści się w granicach od 1:1 do 1:3. Formowanie tą technologią wytworów długich, a takimi są słupki, gdzie ten stosunek wynosi ok. 1:15, było utrudnione z uwagi na trwałe zmiany wymiarowe przekroju poprzecznego uplastycznionego profilu pod wpływem działania siły grawitacji. Dlatego też z uwagi na kształt, a w szczególności wysokość słupków drogowych (1500 mm) oraz brak sprawdzonej technologii formowania tak wysokich wyrobów, technologia ta nie była dotychczas wykorzystywana do wytwarzania słupków drogowych. Projekt IIMPiB zmienia ten stan rzeczy.

Słupki spełniają wymagania określone przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych, Instytut Budowy Dróg i Mostów oraz zalecenia stosownych norm.