Nowy członek zarządu Anwilu

Nowy członek zarządu Anwilu
Rada nadzorcza włocławskiego Anwilu na posiedzeniu w dniu 3 sierpnia powołała Waldemara Gabrusia na członka zarządu spółki. Będzie on w firmie odpowiedzialny za pion finansowy. Łącznie zarząd Anwilu liczy obecnie cztery osoby, oprócz nowo powołanego członka zasiadają w nim: Jacek Podgórski (prezes), Mirosław Kwiatkowski oraz Jarosław Ptaszyński.

Waldemar Gabruś jest absolwentem magisterskich studiów menedżerskich na kierunku Zarządzanie i Marketing na Uniwersytecie Warszawskim, a także studiów podyplomowych z zakresu Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstwa w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej na Uniwersytecie Łódzkim.

Od momentu rozpoczęcia kariery zawodowej, tj. od 2001 r., Gabruś związany jest z Grupą Orlen - pracował w spółkach Orlen Mechanika i Basell Orlen Polyolefins, a od 2008 r. jest zatrudniony w PKN Orlen. Do października 2014 r. był dyrektorem Biura Kontrolingu Petrochemii, a następnie dyrektorem Biura Kontrolingu Energetyki i Rozwoju.

W czasie swojej dotychczasowej kariery zawodowej zasiadał także w Radach Nadzorczych następujących spółek z Grupy Orlen: Orlen Prewencja Sp. z o.o., Orlen Laboratorium Sp. z o.o. oraz Spolana a.s. Jest również członkiem Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.


brak
 

Producent polichlorku winylu, nawozów azotowych, granulatów i płyt z PCW, Polanvil, Anwidur®, Anwipor®

Polska