Nowy gatunek polipropylenu do produkcji przędzy i włóknin

Nowy gatunek polipropylenu do produkcji przędzy i włóknin
W płockiej wytwórni Basell Orlen Polyolefins Sp z o.o. uruchomiono produkcję nowego gatunku homopolimeru polipropylenu pod nazwą Moplen PP567P. Tworzywo przeznaczone jest do wytwarzania przędzy oraz włóknin płaskich metodą wytłaczania. Nowa odmiana jest już dostępna w ofercie Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o.

Moplen PP567P ma nominalny wskaźnik szybkości płynięcia ok. 18 g/10 min i charakteryzuje się bardzo wąskim rozkładem masy cząsteczkowej oraz optymalną jednorodnością. Nowy gatunek, który można łatwo przetwarzać, zapewnia doskonałe właściwości przetwórcze zarówno na liniach pracujących z małą, jak i dużą szybkością przędzenia oraz wykazuje dobrą stabilność stopu.

Nowy polipropylen charakteryzuje się optymalną czystością ze względu na minimalną zawartość frakcji oligomerycznych. Odpowiednio dobrany pakiet dodatków stabilizujących poprawia odporność starzeniową tworzywa przed przebiegiem niekorzystnych reakcji ubocznych w warunkach przetwórstwa i gwarantuje jego dobrą oraz długotrwałą ochronę termiczną. Z tego powodu, proces wytwarzania przędzy lub włóknin o doskonałych właściwościach mechanicznych przebiega w sposób stabilny, z optymalną szybkością, bez zbędnych przerw w produkcji.

Moplen PP567P może być stosowany do wytwarzania włókien ciągłych o dużej wytrzymałości typu HTY (High Tenacity Yarns), włókien objętościowych BCF (Bulk Continous Filaments) oraz nietkanych włóknin płaskich typu spunbond znajdujących zastosowanie w produkcji membran dachowych, mebli, obuwia, artykułów sanitarno-medycznych, odzieży ochronnej, agrowłóknin (np. wspomagających wegetację roślin w rolnictwie i ogrodnictwie) oraz włóknin technicznych i geowłóknin stosowanych w budownictwie, motoryzacji, gospodarstwach domowych oraz do filtracji itp.

Nowe tworzywo uzupełnia ofertę BOPS w zakresie homopolimerów polipropylenu do wytłaczania przędzy i włóknin płaskich. Na rynku dostępny jest inny gatunek o wyższym wskaźniku szybkości płynięcia pod nazwą Moplen HP561R. Obydwa gatunki są wytwarzane przy użyciu wysokowydajnego katalizatora metaloorganicznego Zieglera-Natty, który nie zawiera ftalanów.

Podstawowe właściwości homopolimeru Moplen PP567
ParametrMetodaJednostkaWartość
MFR, 190°C/2,16 kgISO 1133g/10 min18
Moduł sprężystościISO 178N/mm21300
Naprężenie rozciągająceISO 527-1, -2N/mm233
Naprężenie na gr. plastycznościISO 527-1, -2%11
Temperatura mięknienia Vicata, A50ISO 306°C153
Temperatura ugięcia pod obciążeniem, BISO 75B-1, -2°C86