Nowy gracz na rynku compoundów PVC

Nowy gracz na rynku compoundów… Na początku sierpnia spółki Ineos Compounds and Doeflex Compounding Limited uzyskały zgodę Komisji Europejskiej na połączenie ich jednostek biznesowych zajmujących się wytwarzaniem compoundów PVC. Zgodnie z harmonogramem, połączenie powinno nastąpić 1 września br.

Porozumienie w tej sprawie zostało zawarte w maju br. Połączenie sił przez obie spółki oznacza, iż na europejskim rynku comoundów polichlorku winylu pojawi się nowy lider o rocznych obrotach wynoszących 200 mln euro. Nowy podmiot, który będzie funkcjonować pod szyldem Ineos Compounds, dysponować będzie trzema fabrykami, zlokalizowanymi w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Szwajcarii.

Doeflex to największy brytyjski producent compoundów PVC, działający na rynku od przeszło 50 lat i oferujący ponad 10 tys. produktów.

Czytaj więcej:
Rynek 882