Nowy kopolimer heterofazowy w ofercie BOPS

Nowy kopolimer heterofazowy w ofercie BOPS
Spółka Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. wprowadziła do swojej oferty nowy polipropylen Clyrell EC2340 przeznaczony do produkcji folii wylewanej typu cast. Odmiana ta produkowana jest w fabrykach Grupy LyondellBasell poza granicami Polski.

Wytwarzane obecnie folie wylewane typu cast wymagają stosowania materiałów polimerowych o coraz lepszych właściwościach użytkowych. Tworzywa takie muszą wytrzymywać działanie zmieniającej się temperatury, zachowując przy tym odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, dobrą zgrzewalność oraz doskonałe właściwości optyczne. Koncern LyondellBasell opracował nowy kopolimer heterofazowy z rodziny Clyrell, który może być używany przez przetwórców w takich właśnie wymagających zastosowaniach.

Tworzywo Clyrell EC2340 charakteryzuje się bardzo dobrą udarnością w niskiej temperaturze i wyjątkową odpornością na podwyższoną temperaturę. Folia taka może być używana w zamrażarce, jak również w kuchence mikrofalowej. Wyższy wskaźnik szybkości płynięcia tworzywa umożliwia efektywne mieszanie z gatunkami kopolimerów randomicznych i homopolimerów. Pozwala to na zmniejszenie grubości folii, a w konsekwencji może poprawić zgrzewalność i jej właściwości optyczne.

Folie typu cast wytwarzane z wykorzystaniem gatunku Clyrell EC2340 charakteryzują się bardzo niską zawartością żeli, dzięki czemu gatunek ten może być również stosowany do laminacji i na folie ochronne.

Gatunki Clyrell, w porównaniu z typowymi kopolimerami heterofazowymi, mają szerszy zakres właściwości, co pozwala na uzyskanie efektu synergistycznego pomiędzy fazą kauczuku a matrycą polimerową.

Dzięki unikalnej modyfikacji bipolimeru osiągnięto między innymi poprawioną dyspersję kauczuku w polimerowej matrycy, co skutkuje niższą zawartością żeli. Z kolei odpowiednio dobrany skład fazy kauczuku wpływa korzystnie na właściwości optyczne.

Clyrell EC2340 spełnia wymagania Dyrektyw Unii Europejskiej dla tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Spełnia on również wymagania Amerykańskiego Urzędu ds. Żywności (FDA), z wyjątkiem zastrzeżeń dla materiałów przeznaczonych do zastosowań do gotowania.

Nowe tworzywo może być stosowane do produkcji opakowań przeznaczonych do przechowywania świeżej i mrożonej żywności, dań gotowych, produktów mleczarskich czy wypieków. Gatunek ten nadaje się również do wytwarzania folii do laminacji. Zastosowanie tworzywa umożliwia zmniejszenie grubości wytwarzanej folii oraz wytwarzanie opakowań jednowarstwowych.

Clyrell EC2340


Czytaj więcej: Polipropylen (PP) 161