Nowy poliamid 6 dla branży elektrycznej i elektronicznej

Nowy poliamid 6 dla branży…
Koncern Lanxess opracował nowy bezhalogenowy, opóźniający zapalenie poliamid 6 pod nazwą Durethan BKV 25 FN27. Może on być wykorzystywany do przełączników elektrycznych, jak np. wyłączniki nadmiarowoprądowe. W porównaniu do bezhalogenowego poliamidu 6 z wypełniaczami mineralnymi, często wykorzystywanego do produkcji tego typu wyłączników do niskich napięć, nowy, wzmocniony włóknem szklanym materiał charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną i stabilnością termiczną.

Elementy wykonane z tego materiału wytrzymują ogromne naprężenia mechaniczne i krótkookresowe działanie wysokich temperatur, które mogą występować podczas zwarcia. Zalety tego materiału zostały wykorzystane w wyłącznikach wytwarzanych przez grupę Legrand.

- Dzięki temu profilowi własności nasz materiał spełnia również wymagania stawiane wyłącznikom nadmiarowoprądowym dla wyższych klas wydajności (prądów znamionowych) - mówi Alexander Radeck z firmy Lanxess. - Skutkuje to potencjalnymi oszczędnościami dla producentów tych urządzeń bezpieczeństwa.

Oszczędności wynikają z możliwości zastosowań Durethanu BKV 25 FN27 do produkcji wyłączników o różnych klasach wydajności.

- W związku z tym do produkcji różnych części potrzebny jest jeden i ten sam materiał - mówi Radeck. - Dzięki temu producenci ponoszą między innymi niższe koszty związane z magazynowaniem i procesami logistycznymi, ale również kontrolą jakości.

Bezchlorowy i bezbromowy system opóźniania zapalenia zapewnia ponadto poliamidowi dobrą odporność ogniową, czego dowodem były wyniki testu przeprowadzonego zgodnie z rygorystycznym amerykańskim standardem UL 94 V Underwriters Laboratories. Materiał został przypisany do klasy V-2 dla próbek o grubości do 0,75 mm. Szczególnie godne uwagi są wyniki badania palności metodą rozpalonego drutu w odniesieniu do gotowego produktu. W teście zgodnym z IEC 60695-2-11 materiał ten osiągnął najlepszy możliwy wynik w kategorii GWFI (Glow Wire Flammability Index) dla tworzyw sztucznych w temperaturze 960 st. C przy grubości próbki poniżej jednego milimetra. Wysoka odporność materiału na podwyższoną temperaturę została wykazana również w testach zgodnych z ISO 75-1 i 2. Wartość temperatury ugięcia pod obciążeniem (HDT) wynosi 155 st. C.

Koleją zaletą poliamidu 6 jest niższa gęstość w porównaniu do jego odpowiedników z wypełniaczami mineralnymi, co daje się odczuć również w kosztach. Ponadto materiał ten kurczy się izotropowo i może być barwiony w zależności od potrzeb.

- Dobra zgrzewalność metodą ultradźwiękową przynosi korzyści na kolejnych etapach przetwarzania - zauważa Radeck. - Pozwala też osiągnąć wysoką wytrzymałość spoin.


LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów
 

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A