Drukuj

Nowy typ tworzywa Stanyl firmy DSM Stanyl Fortii used in optical disk drives for computers

Nowy typ tworzywa Stanyl firmy DSM
Firma DSM Engineering Plastics wprowadziła na rynek tworzywo Stanyl ForTii stosowane w napędach dysków optycznych dla komputerów. Wspólnie z firmą FCI rozwija też technologie bezhalogenowego lutowania metodą rozpływową.

Firma FCI, światowy lider w dziedzinie łączenia materiałów, zatwierdziła bezhalogenowe tworzywo Stanyl ForTii o klasie palności V-0 do stosowania na liniach produkcyjnych złącz FPC dla napędów dysków optycznych i rozszerza jego zastosowania na inne złącza i gniazda.

Firma poszukiwała bezhalogenowego materiału na obudowy dla rodziny złącz FPC, który spełniałby wymagania technologii montażu powierzchniowego. Po zbadaniu wielu polimerów ciekłokrystalicznych i poliamidów wybrano Stanyl ForTii ze względu na jego unikalne właściwości, w tym dużą zdolność do utrzymywania się na końcówkach, minimalną podatność na wykrzywianie przed i po procesie lutowania rozpływowego, wyjątkową odporność na obciążenia dynamiczne i sztywność oraz zgodność z drugim najlepszym stopniem podatności na wilgotność.

Stanyl ForTii jest również materiałem wybieranym dla innych złącz i gniazd wykonywanych w technologii montażu powierzchniowego.

Napędy dysków optycznych (ODD) stanowią integralną część komputerów i samodzielnych urządzeń elektroniki konsumpcyjnej, takich jak odtwarzacze CD, DVD i urządzenia Blu-ray. Zasadniczą częścią napędu dysku optycznego jest głowica złożona z lasera, soczewki skupiającej jego promień i układu fotodiod wykrywających światło odbijane od powierzchni dysku. Elektryczne połączenie z tym krytycznym elementem zapewniają złącza FPC (Flexible Printed Circuit).

Motomu Kajiura, Assistant Manager w dziale Product Engineering, FCI Japan mówi: - Do naszej ostatniej serii bezhalogenowych złącz SFC zgodnych z normą UL94-V0 wybraliśmy Stanyl ForTii. Dzięki jego znakomitym własnościom temperaturowym i mechanicznym mogliśmy nie tylko spełnić wymagania w zakresie niepalnych materiałów bezhalogenowych, ale również poprawiliśmy wytrzymałość i niezawodność przeznaczonych do montażu powierzchniowego złącz FPC, czyniąc je mniej podatnymi na potencjalne pęknięcia obudowy.


Termoplastyczne tworzywa konstrukcyjne: poliamidy Stanyl® i Stanyl ForTii® , poliamidy Akulon® i Novamid®
 

Termoplastyczne tworzywa konstrukcyjne: poliamidy Stanyl® i Stanyl ForTii® , poliamidy Akulon® i Novamid®, poliamid EcoPaxx, poliestry Arnitel®, Arnite®