Odzysk energii wymaga wsparcia

Odzysk energii wymaga wsparcia Specjaliści ze stowarzyszenia PlasticsEurope przekonują, że konieczne jest jak największe wsparcie dla efektywnego odzyskiwania energii.

Chociaż, jak wiadomo, wszystkie tworzywa sztuczne można poddawać recyklingowi mechanicznemu lub surowcowemu, to jednak nie dla wszystkich jest to rozwiązanie korzystne pod względem środowiskowym i ekonomicznym. Zapewnienie właściwej równowagi między dwiema komplementarnymi opcjami, czyli recyklingiem lub odzyskiem energii, z uwzględnieniem uzasadnienia naukowego, jest bardzo ważne w procesie odchodzenia od unieszkodliwienia odpadów tworzyw na składowisku odpadów.

Jakkolwiek nie wszystkie odpady tworzyw nadają się do recyklingu, to ważne jest unikanie sytuacji, w których materiały nadające się do recyklingu stosowane są jako paliwo. Po wykorzystaniu wszystkich możliwości recyklingu pozostaje bowiem strumień resztkowy odpadów tworzyw sztucznych, który posiada dużą wartość jako źródło energii.

Pozyskanie społecznej akceptacji dla odzyskiwania energii, jako rozwiązania uzupełniającego w stosunku do recyklingu, stanowić będzie w przyszłości coraz większe wyzwanie,. Niestety obecnie w społecznym odbiorze zrozumienie tego problemu jest wciąż niewielkie i w wielu przypadkach opiera się na nieaktualnych danych. Często powoduje to choćby bardzo silny sprzeciw wobec planów rozwoju właściwej dla tego celu infrastruktury. Przykładem takiego stanu rzeczy jest choćby tzw. podejście NIMBY („Not In My Backyard”, „nie na moim podwórku”). Kryje się pod nim ogólna akceptacja dla jakiejś aktywności i zrozumienie przynoszonych przez nią korzyści, byle tylko jej realizacja nie odbywała się w bliskim nam otoczeniu.

- Niestety w publicznych debatach niewiele mówi się o korzyściach płynących z odzyskiwania energii. Jest to jednak problem, który zainteresowane strony będą musiały niebawem wspólnie rozwiązać. Rozwiązania w zakresie efektywnego odzyskiwania energii obejmują spalanie w technologii „ skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej”, w której energia zawarta w odpadach, w tym w tworzywach sztucznych, jest przekształcana zarówno na ciepło, jak i na elektryczność. Alternatywnym rozwiązaniem jest przetworzenie odpadów tworzyw sztucznych na konkretny rodzaj paliwa (stałe paliwo wtórne), które można wykorzystywać w rozmaitych instalacjach , w tym w cementowaniach – tłumaczą przedstawiciele PlasticsEurope.

Zapewniają przy tym, że przemysł tworzyw sztucznych będzie wspierać efektywne odzyskiwanie energii jako rozwiązanie uzupełniające recykling i mające na celu zmniejszenie ilości odpadów utylizowanych na składowiskach.