Opakowania sprzedane za 38,8 mln zł

Opakowania sprzedane za 38,8…
Grupa Kapitałowa BSC Drukarnia Opakowań, poznański producent opakowań z tektury i papieru podsumowała trzeci kwartał bieżącego roku.

Wyniki pokazują wysoki, bo 28 proc. wzrost przychodów ze sprzedaży (38,89 mln zł) oraz zysku netto w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku.

- Ten kilkudziesięcioprocentowy wzrost jest wypadkową świadczenia wysokiej jakości usług, co przekłada się na systematyczny rozwój współpracy z naszymi dotychczasowymi klientami. Pozwala nam to bezpiecznie rosnąć nawet w przypadku lekkiego spowolnienia gospodarczego – twierdzi Janusz Schwark, prezes firmy.

Przyznaje także, że Grupa BSC Drukarnia Opakowań w dalszym ciągu przygląda się rynkowi krajowemu i zagranicznemu – zwłaszcza rosyjskiemu, w kontekście ewentualnych przejęć. Podtrzymuje zamiar intensyfikacji działań w obszarze opakowań farmaceutycznych oraz rozszerza swoje zainteresowania o mniejsze, perspektywiczne drukarnie. Ponadto stale inwestuje w rozwój własnych mocy produkcyjnych.

Opakowania firmy kierowane są do branży farmaceutycznej i dóbr konsumpcyjnych.