Opakowania z barierowego PET stają się coraz popularniejsze

Opakowania z barierowego PET stają się coraz popularniejsze
W Europie popyt na opakowania PET o podwyższonych właściwościach barierowych będzie rósł o 9 proc. w skali roku, a w 2012 r. ilość wyprodukowanych sztuk osiągnie ilość 4,5 mld w porównaniu z 2,9 mld sztuk w ubiegłym roku. Taką informację przekazała specjalizująca się w badaniach rynku opakowań niemiecka firma marketingowa Schönwald Consulting.

I chociaż rynek opakowań o podwyższonej barierowości zajmuje ok. 2,5 proc. całego rynku europejskiego butelek PET, popyt na te opakowania rośnie o blisko połowę szybciej niż ma to miejsce w przypadku innych opakowań PET. W poprzednim roku wielkość produkcji barierowych butelek PET do piwa stanowiła 55 proc. całego rynku opakowań barierowych lub 1,6 mld sztuk. Na soki i nektary zużyto 36 proc. lub 1,05 mld sztuk, na wodę mineralną odpowiednio 9 proc. lub 250 mln sztuk.

Odnośnie stosowanych przy produkcji butelek technologii i materiałów, zauważyć należy, że ok. 80 proc. opakowań wytworzono z wielowarstwowego lub jednowarstwowego, wieloskładnikowego materiału - odpowiednio 1,11 mld i 11,12 mld sztuk.

Opakowania z barierowego PET stają się coraz popularniejsze

Ilość butelek wytworzonych na bazie technologii powlekania wyniosła ok. 670 mln. W przyszłości na pierwsze miejsce wysuną się technologie produkcji z jednowarstwowych, wieloskładnikowych materiałów oraz technologie powlekania. Z uzyskanych informacji wynika, że najwięcej barierowych butelek z PET było wyprodukowane w Europie Zachodniej - 2,3 mld sztuk, natomiast w Europie Środkowej i Wschodniej ilość ta wyniosła 600 mln, przy czym większość z tych butelek to opakowania przeznaczone do piwa.