Opis programu Esprit 2008


Na tym nie koniec zalet związanych z omawianych produktem. Inne walory Esprit 2008, to m.in. wspomniany już automatyczny sposób definiowania przygotówki przy toczeniu. Umożliwia on utrzymywanie wiadomości na temat stanu przygotówki przez cały czas trwania procesu obróbki. Po stworzeniu każdej operacji tokarskiej, ESPRIT - na podstawie cykli obróbkowych i użytych narzędzi skrawających - uaktualnia przygotówkę i pokazuje ilość pozostającego materiału. Pozwala to na automatyczne definiowanie poziomu przygotówki i umożliwia zarządzanie odległościami i ruchami w czasie dojścia i odejścia narzędzia. Opcja ta redukuje również możliwość podcinania materiału lub zniszczenia narzędzia i gwarantuje wyższa jakość programu obróbki przy znacznie mniejszym wysiłku i czasie programowania.

Zdaniem fachowców, w Esprit 2008 większy poziom wydajności przy programowaniu obrabiarek następuje dzięki nowym strukturom, nowym cyklom gwintowania z bazą danych o wymiarach standardowych gwintów, nowym cyklom odcinania z większą możliwością sterowania narzędziem, dopasowaniu dla większego zakresu narzędzi skrawających, lepszemu usuwaniu materiału i lepszej symulacji pracy obrabiarki z rzeczywistszym oddaniem obliczanych komputerowo przejść oraz dzięki możliwościom wykorzystania większego zakresu konfiguracji obrabiarek - wrzecion i głowic narzędziowych - do obsługi nowoczesnych wielozadaniowych frezarek i tokarek.

Przybliżając najnowszą wersję Esprit 2008 trzeba też koniecznie zatrzymać się przy specjalnej Bazie Wiedzy. Nowa odsłona programu została bowiem znacznie poprawiona za sprawą wprowadzenia bezpośredniego ściągania geometrii części i drzewka operacji CAD.

Jak to działa?

Przede wszystkim interfejs użytkownika Bazy Wiedzy przyjął lokalizację centralną, co poprawia operowanie wszystkimi informacjami znajdującymi się w bazie. Interfejs umożliwia wejście do wszystkich zapisanych informacji, takich jak procesy, materiały i narzędzia skrawające z centralnego położenia, a polecenia odpowiednie do kontekstu są dostępne po naciśnięciu prawego przycisku myszki komputerowej.

Jeśli chodzi o dodatkowe, podstawowe informacje na temat programu, to Esprit 2008 daje możliwość pełnego programowania przy frezowaniu w 2-5 osiach, toczenia w 2-22 osiach, wycinania EDM w 2-5 osiach, wielozadaniowej obróbki frezarsko - tokarskiej i obróbki z osią B. Pozwala także na tworzenie operacji obróbek z każdej geometrii części (bryły, powierzchni, modelu krawędziowego). Symulacja obróbki płyty (obrabianej przygotówki) umożliwia weryfikację i optymalizację jakości i spójności obróbki części. Moduł CAD Esprit umożliwia projektowanie oraz import i eksport plików w 24 formatach graficznych, w tym: UGS, Solid Works, Solid Edge, Autodesk, Catia, ProE.

Oprogramowanie cechuje także wydajna symulacja w czasie rzeczywistym i pełna detekcja kolizji. Gwarantuje to, że nawet najbardziej skomplikowane detale będą wykonane poprawnie za pierwszym razem. Ponadto ESPRIT to pełna weryfikacja programu dzięki symulacji obróbki w jej kompletnym środowisku, z uwzględnieniem narzędzi, osprzętu, zacisków, rodzaju materiału oraz detalu.

W naszym kraju zalety omawianego produktu doceniło już wielu producentów i dystrybutorów obrabiarek. Były to takie firmy jak: FAT HACO, Andrychowska Fabryka Maszyn, Sodick, ONA, Wagner Maschinen oraz Abplanalp.