Oprogramowanie Lanxess oblicza ślad węglowy dla własnych produktów

Oprogramowanie Lanxess oblicza…

Koncern Lanxess opracował narzędzie, które automatycznie oblicza ślad węglowy dla produktów Grupy. Product Carbon Footprint Engine wykorzystuje istniejące dane z różnych jednostek biznesowych i oblicza generowane emisje przy zastosowaniu podejścia cradle-to-gate („od kołyski do bramy”). Obejmuje to emisje gazów cieplarnianych podczas produkcji, emisje specyficzne dla produktu związane z surowcami, energią, materiałami eksploatacyjnymi i transportem oraz emisje związane z utylizacją odpadów. Narzędzie uzyskało certyfikat TÜV Rheinland zgodny z normą ISO 14067 w zakresie ilościowego określania śladu węglowego produktów.

Dzięki narzędziu Product Carbon Footprint Engine Lanxess chce pomóc swoim klientom w osiągnięciu celów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Klienci mogą zwrócić się o dane dotyczące emisji do swoich kontaktów handlowych. Pula danych wykorzystywana do obliczania śladu węglowego jest stale ulepszana. W przyszłości można będzie obliczyć emisje także dla produktów, dla których nie są jeszcze dostępne wystarczająco kwalifikowane dane.

- Nasi klienci wyznaczają ambitne cele w zakresie poprawy zrównoważonego rozwoju dla całego łańcucha swoich dostaw. Koncern może teraz jeszcze lepiej wspierać ich w osiąganiu tych celów - mówi Anno Borkowsky, członek zarządu Lanxess..

Cel: neutralność klimatyczna w całym łańcuchu wartości

Również Lanxess stawia sobie ambitne cele w zakresie ochrony klimatu. W sierpniu 2022 roku koncern ogłosił zamiar osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku w zakresie 3. Cel ten obejmuje emisje pośrednie, przede wszystkim z zakupionych surowców, ale także z logistyki i produktów końcowych. W przypadku emisji bezpośrednich z produkcji (zakres 1) i źródeł energii (zakres 2) Lanxess już trzy lata temu wyznaczył cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040.

Renomowana inicjatywa Science Based Targets (SBTi) potwierdziła wcześniej, że cele klimatyczne Lanxess są zgodne ze ścieżką 1,5°C i Porozumieniem Paryskim.

Aby osiągnąć swoje cele z zakresu 3, Lanxess uruchomił obejmujący całą firmę program Net Zero Value Chain. W jego ramach firma z branży chemii specjalistycznej zwiększa pozyskiwanie zrównoważonych surowców, wdraża "zieloną" logistykę i rozszerza portfolio produktów neutralnych dla klimatu.

lanxess-produkcja

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska