Optymalizacja pracy konstruktora w Moldex3D Studio

Optymalizacja pracy konstruktora…

Studio Moldex3D to nowy interfejs oprogramowania do symulacji wtrysku tworzyw sztucznych, który umożliwia użytkownikom:

- automatyczne generowanie oraz naprawę siatki w 3D

- dokładne oddanie geometrii wypraski i warunków procesu

- płynną wizualizację oraz interpretację wyników

- tworzenie spersonalizowanych raportów.

Powyższe etapy pracy odbywają się w jednym oknie, co znacznie skraca czas przygotowania projektu. Ponadto Studio Moldex3D posiada szeroką gamę łatwych w obsłudze oraz intuicyjnych funkcji. 

Przyjazny interfejs w systemie pracy od lewej do prawej, pozwala na jego szybkie opanowanie. Począwszy od wczytania geometrii aż do ustawienia parametrów procesu, praca w Studio Moldex3D jest bardzo prosta.

1
Ryc. 1 Praca w Studio Moldex3D w systemie od lewej do prawej

Poniżej przedstawiamy najnowsze i najpopularniejsze funkcje w Studio Moldex3D:

Generowanie Siatki 3D

Po wczytaniu modelu Studio Moldex3D automatycznie sprawdza i naprawia jego ewentualne defekty. Pomaga to uniknąć problemów już na etapie generowania siatki, gdzie program także automatycznie sprawdza wolne krawędzie, nakładające się elementy lub inne błędy i naprawia je za pomocą „Kreatora poprawek”. Studio Moldex3D zawiera również szeroką gamę narzędzi do edycji i mocowania siatki (ryc. 2). 

2
Ryc. 2 Narzędzia do poprawy, budowy i edycji siatki

Funkcja Sondy

Popularna funkcja sondy to nowe narzędzie w wersji Studio 2020. Wychwytuje ona dane w określonej lokalizacji, dla interesujących nas wyników i wyświetla je jako wykres krzywej. Na przykład wykres temperatury dopakowania w czterech różnych punktach wewnątrz wypraski (ryc. 3). 


3
Ryc. 3 Funkcja sondy

Narzędzie do mierzenia płaskości

Płaskość to stopień nierównomierności powierzchni, mierzymy ją jako odległość pomiędzy dwiema płaszczyznami równoległymi do najlepiej dopasowanej płaszczyzny (Best-fit Plane) odkształconego obszaru (ryc. 4). 

4-2
Ryc. 4 Definicja płaskości

Płaskość często stosowana jest jako parametr oceny jakości produktu. Jeśli wartość płaskości jest zbyt duża,oznacza to, że detal jest poważnie wypaczony. Funkcja ta pozwala na zmierzenie płaskości ramy, osłony oraz innych powierzchni stykowych wypraski (ryc.5 i 6). 


5
Ryc. 5 Płaskość ramki


6
Ryc. 6 Płaskość punktów stykowych

Aby zobrazować w sposób przejrzysty trend deformacji program pozwala na przeskalowanie wyników płaskości (ryc.7).


7
Ryc. 7 Skalowanie wyników płaskości

Funkcja Multiview

Po zakończeniu obliczeń Studio Moldex3D udostępnia narzędzia do interpretacji wyników. Za pomocą funkcji MultiView użytkownicy mogą porównywać jednocześnie kilka analiz. Funkcja ta jednocześnie wyświetla te same wyniki, te same perspektywy oraz zsynchronizowaną legendę kolorów dla czterech różnych iteracji procesu (ryc. 8). 


8
Ryc. 8 Wyniki płaskości dla czterech iteracji procesu

Generowanie Raportu

Po ukończeniu interpretacji wyników użytkownicy mają do dyspozycji narzędzie do generowania raportu (ryc. 9). W tym kroku można dostosować treść raportu oraz skrócić czas jego sporządzania i zapisać preferencje na przyszłość, co znacznie zwiększa wydajność pracy.

9
Ryc. 9 Dostosowanie oraz generowanie raportu

Studio Moldex3D to przyjazny i prosty w obsłudze interfejs użytkownika. Zapoznaj się z jego nowymi funkcjami i wypróbuj za darmo. Skontaktuj się z nami: moldex3d@moldex3d.com.pl

Autor: Ellen Hu, Manager at Product R&D Division, Moldex3D