PCC Rokita chemiczną spółką roku

PCC Rokita chemiczną spółką… Giełdowa spółka PCC Rokita otrzymała tytuł chemicznej spółki roku w ramach konkursu Diamenty Polskiej Chemii, będącego zwieńczeniem V edycji Chemical Industry Summit & Awards Gala. Kapituła konkursu nagrodziła spółkę za szczególne osiągnięcia i ponadprzeciętny wkład w rozwój polskiej chemii.

Wręczający nagrodę Jerzy Polaczek, honorowy prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów ora zastępca redaktora naczelnego "Przemysłu Chemicznego", podkreślił, że spółka PCC Rokita szczególnie wyróżniła się dynamiką rozwoju, w tym rosnącymi wynikami finansowymi, inwestycjami i innowacyjnością.

Celem konkursu Diamenty Polskiej Chemii jest promowanie firm i osób związanych z branżą chemiczną wyróżniających się wyjątkowymi osiągnięciami, efektywnością i innowacyjnością. W kapitule zasiadają znane osobistości polskiej chemii. Poza postaciami ze świata biznesu, kapituła zrzesza takie osoby, jak m.in. prof. Michał Kleiber (przewodniczący), prezes Polskiej Akademii Nauk w latach 2007–2015, prof. Witold Orłowski, ekonomista, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, prof. Zbigniew Florjańczyk, kierownik Katedry Chemii i Technologii Polimerów Politechniki Warszawskiej, prof. Janusz Jurczak, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Chemii Organicznej PAN, prof. Jacek Kijeński, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem.

- Dziękujemy szacownej kapitule za ten zaszczytny tytuł - powiedział Wiesław Klimkowski, prezes zarządu PCC Rokita SA. - Miano chemicznej spółki roku to nie tylko powód do dumy, ale i zobowiązanie. Tytuł ten mobilizuje nas do dalszego wysiłku. Mamy ambicję nie zawieść naszych partnerów biznesowych, jak i inwestorów.

- Nasza konsekwentnie realizowana strategia przynosi wymierne efekty biznesowe - powiedział Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita SA. - Przyznany tytuł to dowód, że jesteśmy postrzegani jako godny zaufania podmiot zarówno przez inwestorów, jak i przez niezależne poważne gremia skupiające świat nauki i biznesu.

Czytaj więcej:
Nagrody 250

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych
 

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz butelki plastikowe

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4