PCC Rokita podsumowała III kwartały 2018

PCC Rokita podsumowała III… Jak podaje firma, rezultaty minionego okresu były lepsze w porównaniu do dziewięciu miesięcy roku ubiegłego. Wyższy poziom osiągnął zarówno skonsolidowany zysk EBITDA, wzrastając o 40%, jak i zysk netto Grupy, który zwiększył się o blisko 60%. Marża brutto na sprzedaży przekroczyła 30%.

Skonsolidowane przychody Rokity wzrosły o 21,6 proc. r/r do 379,7 mln zł w III kwartale, a marża brutto ze sprzedaży zwiększyła się z 23,1 proc. do 31,8 proc. EBITDA grupy wzrosła o 63 proc. do 83,4 mln zł, a zysk netto wzrósł z 25,6 mln zł do 53,2 mln zł. Narastająco po trzech kwartałach tego roku wynosił on zaś 161,3 mln zł przy przychodach sięgających 1,1 mld zł (odpowiednio 100,8 mln zł oraz 941,4 mln zł rok wcześniej).

W porównaniu do trzech pierwszych kwartałów ubiegłego roku, zysk EBITDA segmentu Chloropochodne wzrósł o 115,5%, osiagając poziom 190,7 mln zł. w segmencie Poliuretany, pomimo 9-procentowego wzrostu przychodów za trzy kwartały 2018 r., marża EBITDA spadła o 3,5 p.p. w porównaniu do okresu analogicznego w roku ubiegłym. Zysk EBITDA segmentu ukształtował się na poziomie 33 mln i był niższy o 30,5% w stosunku do okresu analogicznego w 2017 roku, co wynikało z rosnących cen surowców. Gorsze wyniki są również efektem sytuacji na rynku polioli polieterowych, w związku ze stopniowym spadkiem popytu na nie, w szczególności w segmencie pianek elastycznych.

Segment Inna działalność chemiczna z kolei znacząco zwiększył sprzedaż półproduktów do produkcji uniepalniaczy oraz podstawowych produkutów uniepalniających, co przełożyło się na wzrost przychodów ze sprzedaży zewnętrznej. W III kwratale 2018 roku odnotowano znaczną poprawę koniunktury na europejskim rynku uniepalniaczy fosforopochodnych, spowodowaną redukcją produkcji na rynku chińskim, a przez to ograniczonymi możliwościami improtu towarów do Europy.

JL
Źródło: Raport Grupy PCC Rokita

Czytaj więcej:
Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych
 

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz butelki plastikowe

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4

Reportaże

Forum