PKP Cargo z dużym kontraktem na transport dla Grupy Azoty

PKP Cargo z dużym kontraktem…
W czwartek 23 czerwca w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie prezesi Grupy Azoty i PKP Cargo podpisali dwuletni kontrakt na przewozy ponad 4 mln ton produktów nawozowych i chemicznych oraz surowców dla spółek z Grupy Azoty. Szacunkowa łączna wartość kontraktu wynosi blisko 200 mln zł. Współpracę między PKP Cargo a Grupą Azoty regulują umowa ramowa oraz oddzielne umowy wolumenowe z pięcioma spółkami chemiczno-nawozowego potentata. Jest to kontynuacja dotychczasowej współpracy pomiędzy tymi podmiotami. Podpisanie kontraktu nastąpiło w obecności Dawida Jackiewicza, Ministra Skarbu Państwa.

W ramach nowego kontraktu PKP Cargo będzie świadczyć kompleksowe usługi transportowe na rzecz Grupy Azoty. Największy w Polsce przewoźnik dostarczy m.in. nawozy, wyroby chemiczne oraz ładunki w kontenerach do odbiorców w kraju oraz obsłuży połączenia w ruchu międzynarodowym. Te ostatnie dotyczą m.in. połączeń z polskimi portami. Część transportów obejmie przewozy pomiędzy spółkami w ramach Grupy Azoty. Na podstawie nowego kontraktu przez dwa lata PKP Cargo będzie obsługiwać pięć następujących spółek: Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" SA, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" SA, Grupa Azoty Kopalnie oraz Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" SA z siedzibą w Grzybowie.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy największy w Polsce towarowy przewoźnik kolejowy przetransportował na rzecz Grupy Azoty 3,5 mln ton towarów. Obsługa tych zleceń wiąże się z uruchamianiem średnio prawie 10 pociągów dziennie.

- Od wielu lat z sukcesem współpracujemy z PKP Cargo w obszarze transportu kolejowego - powiedział Mariusz Bober, prezes zarządu Grupy Azoty. - Spółka ta dysponuje największym taborem kolejowym, obejmującym specjalistyczne wagony do przewozu chemii oraz cechuje się elastycznym podejściem do tego ogromnego przedsięwzięcia logistycznego, obejmującego transport do i ze spółek rozlokowanych na terenie całego kraju. Kontrakt ten zabezpiecza przewozy 60 proc. naszych rocznych wolumenów. Poprzez ścisłą współpracę, jak w jednym zintegrowanym organizmie w ramach Grupy Azoty eliminujemy wiele rodzajów ryzyka związanego z transportem na czas potężnych wolumenów produktów i surowców.

Transporty dla Grupy Azoty są realizowane przede wszystkim w systemie całopociągowym, jak również w ramach przewozów rozproszonych (w małych grupach oraz w pojedynczych wagonach). Wykorzystywane są do tego wagony należące do Grupy Azoty oraz własny tabor PKP Cargo.
PKP Cargo uruchamia również dla Grupy Azoty transporty z ładunkami eksportowanymi do Szwecji. Łączą one przewozy kolejowe, promowe i samochodowe. Nawozy polskiego producenta są przewożone w wagonach kolejowych do portu w Świnoujściu, skąd są transportowane promem do portu w Ystadt. Stamtąd wagony jadą do terminalu przeładunkowego, z którego samochody ciężarowe rozwożą nawozy do odbiorców końcowych.

Na podstawie osobnej umowy z Grupą Azoty PKP Cargo obsługuje także przewozy węgla ze śląskich kopalń i lubelskiej Bogdanki. Podpisany w marcu kontrakt obejmuje transport blisko 900 tys. ton tego surowca.

- Grupa Azoty jest naszym wieloletnim, strategicznym klientem, którego obsługa wymaga od przewoźnika dużego potencjału i doświadczenia - mówi Maciej Libiszewski, prezes zarządu PKP Cargo. - Podpisane dziś umowy przedłużające naszą współpracę potwierdzają wysoką jakość usług PKP Cargo i jednocześnie potwierdzają istotną rolę towarowego transportu kolejowego w Polsce. Jesteśmy gotowi do dalszego wzmacniania partnerstwa z Grupą Azoty i świadczenia najwyższej jakości usług na rzecz jej spółek.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8