Pakfood w Poznaniu coraz bliżej

Targi Pakfood 2011 dostarczą także wielu okazji do zdobycia wiedzy na temat kondycji branży oraz wymiany doświadczeń podczas licznych konferencji i seminariów tematycznych, a także wystaw odbywających się na przestrzeniach specjalnych. Niewątpliwie bogaty program wydarzeń towarzyszący ekspozycji wystawców stanowi, oprócz prezentacji nowości technologicznych, magnes przyciągający do Poznania szerokie grono profesjonalistów.

Wśród atrakcji znajdą się m.in. seminaria dedykowane aktualnym zagadnieniom przemysłu opakowaniowego w Polsce przygotowane przez Polską Izbę Opakowań oraz Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań. Tematem tegorocznych prelekcji będą innowacje mające zastosowanie w opakowaniach, jak i w całej branży. Uczestnicy seminariów zostaną zapoznani z zasadami funkcjonowania i możliwościami praktycznego wykorzystywania centralnego katalogu internetowego swoich produktów „Moje GS1” oraz mobilnego systemu informacji o swoich produktach „MOBIT GS1”. Podczas wykładów zostaną zaprezentowane metody tworzenia i korzystania z etykiety logistycznej GS1 – nowoczesnego łącznika informacji w łańcuchu dostaw, tak aby przynosiła firmie opakowaniowej maksymalne efekty. Program Pakfoodu wzbogacą także prezentacje firm. Swoją kolejną już odsłonę będzie miał również Dzień Opakowań, który stanowi okazję do refleksji na temat roli i znaczenia opakowań w życiu człowieka.


Wydawnictwo Polski Drukarz przygotuje konferencję Innowacyjne Opakowania stanowiącą forum wymiany doświadczeń z zakresu innowacyjności, trendów i możliwości w dziedzinie opakowań pomiędzy dostawcami technologii do produkcji opakowań, a przedstawicielami drukarń opakowaniowych i studiów graficznych projektujących opakowania oraz ich klientami m.in. z branży farmaceutycznej, kosmetycznej, spożywczej.

Natomiast celem konferencji „Bezpieczne opakowanie” zorganizowanej przez wydawnictwo Alfa-Print będzie przybliżenie wymogów dotyczących produkcji opakowań i oczekiwań zleceniodawców, a także prezentacja technologii umożliwiających jej realizację oraz wymiana doświadczeń z rynkowymi liderami. Jedną z poruszanych tematyk będzie zagadnienie migracji farb i lakierów. Nie zabraknie również omówienia technologii pozwalających na produkcję opakowań bezpiecznych dla konsumenta.

Dodatkowym atutem targów Pakfood jest efekt synergii z odbywającymi się w tym samym czasie największymi targami branży spożywczej w tej części Europy: Międzynarodowymi Targami Wyrobów Spożywczych Polagra - Food, Międzynarodowymi Targami Gastronomii Gastro Trendy, Targami Smaki Regionów oraz Międzynarodowymi Targami Technologii Spożywczych Polagra - Tech, które stanowią okazję do spotkania producentów opakowań oraz producentów żywności.