Parlament Europejski dyskryminuje opakowania z tworzyw sztucznych

Parlament Europejski dyskryminuje…

W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko negocjacyjne w sprawie rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR) zaproponowanego w ubiegłym roku przez Komisję Europejską. Niestety, wiele poprawek ze wstępnego raportu Komisji Ochrony Środowiska, które odnoszą się wyłącznie do opakowań z tworzyw sztucznych, zostało przegłosowanych podczas sesji plenarnej.

- Cele neutralności opakowań i podobne cele w zakresie obiegu zamkniętego materiałów stworzą równe szanse, których Europa naprawdę potrzebuje - stwierdził dyrektor zarządzający EuPC Bernard Merkx w swojej pierwszej reakcji na głosowanie.

Europejscy Przetwórcy Tworzyw Sztucznych są rozczarowani bezpodstawnymi działaniami skierowanymi przeciwko tworzywom sztucznym, które wydają się być oparte głównie o emocje. Niektóre przykłady takich emocjonalnie motywowanych głosowań to specjalne cele redukcyjne dla niektórych opakowań z tworzyw sztucznych, zwolnienia dla opakowań wielomateriałowych z limitów wykorzystania recyklatu oraz zakazy dotyczące jednorazowych folii stretch, ale nie tylko.

Brak racjonalnego wsparcia dla branży przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych, która pracuje nad poprawą zrównoważonego rozwoju, recyklingu, obiegu zamkniętego, a także nad poprawą efektywności wprowadzanych opakowań, jest straconą szansą. Z perspektywy EuPC należało zająć się takimi tematami, jak dodatkowe odpady żywnościowe jako bezpośrednia konsekwencja zmian, podczas gdy kwoty ponownego wykorzystania opakowań z tworzyw sztucznych i inne również nie zostały dobrze ocenione. Zdaniem stowarzyszenia przegłosowane poprawki nie przyniosą zatem oczekiwanych celów środowiskowych, do których dąży Parlament.

Proponowane cele opierają się na założeniu stałej dostępności wysokiej jakości surowców pochodzących z recyklingu, co już dziś okazuje się niewystarczające. Liniowe systemy gospodarowania odpadami w wielu państwach członkowskich, z wciąż otwartymi składowiskami i dotowanymi spalarniami, od lat blokują wymagane dodatkowe inwestycje w wysokiej jakości infrastrukturę i zaawansowane technologicznie systemy zbiórki, sortowania i recyklingu.

Praktyczne rozwiązania, takie jak systemy oparte na kredytach i wyraźne wyłączenia, muszą zostać uwzględnione w ostatecznej wersji PPWR, aby umożliwić branży przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych, składającej się głównie z małych i średnich przedsiębiorstw, oraz ich klientom, skuteczne przestrzeganie przepisów i wspieranie rynku wysokiej jakości materiałami pochodzącymi z recyklingu w celu ich dalszego rozwoju.

Inne obawy wynikają z zakazu stosowania opakowań o stopniu recyklingu D lub niższym, co może negatywnie wpłynąć na przyszłe innowacje i będzie miało nieprzewidywalny wpływ na wiele formatów opakowań poddawanych recyklingowi. Możliwość przyjęcia przez państwa członkowskie bardziej rygorystycznych środków krajowych ostatecznie podważa ducha harmonizacji rozporządzenia i grozi powstaniem efektu mozaiki, którego jesteśmy dziś świadkami na arenie zrównoważonego rozwoju.

Jednocześnie jednak EuPC z zadowoleniem przyjmuje wiele pozytywnych poprawek, w szczególności wyłączenie towarów niebezpiecznych z zakresu rozporządzenia, różne wyłączenia w ramach obowiązku ponownego użycia oraz możliwość wyłączenia opakowań o wysokim wskaźniku recyklingu dla formatów opakowań zgodnie z załącznikiem V.

Obecnie uwaga musi teraz skupić się na Radzie, gdzie zostanie poruszonych wiele nierozstrzygniętych aspektów w celu wspólnej pracy na rzecz nowej ery zrównoważonych opakowań i ich przyszłości. EuPC ufa, że Rada, która jest bliższa rzeczywistości, skupi się na odpowiednich fragmentach rozporządzenia UE, biorąc pod uwagę obawy przetwórców, przed wyborami do UE w czerwcu 2024 roku.

Branża przetwórstwa tworzyw sztucznych nadal pozostaje otwarta na strategiczny dialog oparty na faktach.

Reportaże

Forum