Partnerstwo na polskim rynku recyklingu

Partnerstwo na polskim rynku…

Elemental Strategic Metals oraz Remondis Medison podpisały porozumienie dotyczące przyszłej współpracy w zakresie recyklingu baterii Li-Ion.

W ramach umowy Elemental Strategic Metals będzie strategicznym recyklerem baterii Li-Ion oraz złomu poprodukcyjnego baterii dla Remondis Medison. Jednocześnie obie firmy planują ze sobą blisko współpracować w celu rozwoju systemu zbiórki zużytych baterii, poprawy jego efektywności, a tym samym zwiększenia udziału baterii odbieranych z rynku.

- Ograniczone zasoby metali strategicznych wykorzystywanych przy produkcji baterii litowo-jonowych wymuszają tworzenie efektywnego ekosystemu ich zbiórki i recyklingu. Dzięki takiej współpracy jak pomiędzy naszymi firmami tworzymy szanse na zapewnienie w przyszłości niezbędnych pierwiastków do produkcji materiałów niezbędnych dla gospodarki funkcjonującej w obiegu zamkniętym - podsumowuje Michał Zygmunt, prezes zarządu Elemental Strategic Metals.

michal-zygmunt
Michał Zygmunt, prezes zarządu Elemental Strategic Metals

Rosnące zapotrzebowanie na metale strategiczne oraz planowane przez Unię Europejską wprowadzenie przepisów, które zakładają między innymi osiągniecie poziomu co najmniej 70% wydajności recyklingu dla baterii Li-ion już w 2030 r. są silnym motywatorem do podejmowania działań zmierzających do efektywnego recyklingu baterii.

- Razem z Elemental Strategic Metals wyznajemy podobne wartości i wspólnie dążymy do tego, aby przyszłość elektromobilności była jeszcze bardziej zrównoważona i ekologiczna. Oszczędność CO2, recykling akumulatorów, a także przywracanie do cyklu surowcowego pierwotnych zasobów odpowiada na potrzeby produkcyjne branży, a w efekcie ma zasadnicze znaczenie dla ochrony środowiska i klimatu - wyjaśnia Paweł Gunciarz, Członek Zarządu Remondis Medison.

***
Elemental Strategic Metals to spółka należąca do Grupy Elemental Holding, która prowadzi obecnie projekt budowy zakładu w Zawierciu, w którym recyklingowi poddawane będą zużyte akumulatory litowo-jonowe do pojazdów elektrycznych, baterie z laptopów, telefonów komórkowych i innych urządzeń. Zakład powstaje w oparciu o najwyższe standardy środowiskowe, a jego celem jest wsparcie odpowiedzialnego zarządzania ograniczonymi zasobami w gospodarce o obiegu zamkniętym poprzez recykling metali z grupy platynowców. Za-powiedziana współpraca wchodzi w zakres projektu Elemental Strategic Metals pn. "Opracowanie i pierwsze wdrożenie przemysłowe innowacyjnych technologii recyklingu baterii litowo-jonowych i katalizatorów z odzyskiem metali o strategicznym znaczeniu" prowadzanego w ramach europejskiego programu Important Projects of Common European Interest (IPCEI).

Remondis Medison jest spółką wchodzącą w skład Grupy REMONDIS, jednego z największych na świecie dostawców usług w zakresie recyklingu, gospodarki odpadami i gospodarki wodno - ściekowej. Grupa posiada powiązane firmy w ponad 30 krajach w Europie, Afryce, Azji i Australii. Grupa zatrudnia obecnie ponad 40 000 pracowników, obsługuje około 30 milionów mieszkańców jak również wiele tysięcy firm, zapewniając najwyższy poziom świadczonych usług.

Firma zajmuje się nie tylko odbiorem oraz utylizacją niebezpiecznych odpadów, w tym odpadów medycznych i weterynaryjnych. Wyspecjalizowany dział Remondis Medison - Retron specjalizuje się w transporcie, przechowywaniu i recyclingu baterii litowo-jonowych. Dział Retron stosuje autorski system pojemników służących do transportu i przechowywania baterii litowo-jonowych. Oferowane przez Retron systemowe rozwiązanie to odporne na wysoką temperaturę kontenery, zatwierdzone do transportu zużytych, uszkodzonych, jak również nowych baterii litowo-jonowych.

Wśród usług oferowanych przez firmę Remondis Medison należy również wyróżnić system zbiórki Respray, obejmujący recykling ciśnieniowych opakowań aerozolowych oraz dział UPEX oferujący usługę dostawy i serwisu wyspecjalizowanych urządzeń myjących.