Patrząc w przyszłość OXO - konferencja Grupy Azoty

Patrząc w przyszłość OXO -…

OXO należące do grupy produktów organicznych to ważny element działalności Grupy Azoty. Głównymi produktami tego segmentu są alkohole OXO, plastyfikatory oraz aldehydy. Kędzierzyńska Spółka wchodząca w skład Grupy Azoty jest jedynym producentem alkoholi OXO w Polsce, dysponującym jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie instalacji w Europie.

Alkohole OXO wykorzystuje się do produkcji szerokiej gamy plastyfikatorów, w tym zarówno plastyfikatorów ftalanowych jak nieftalanowych, dodatków do olejów napędowych oraz jako rozpuszczalniki w produkcji farb, lakierów i innych gałęziach przemysłu.

Historia instalacji OXO w Zakładach Azotowych Kędzierzyn sięga 1986 roku, kiedy uruchomiono tam produkcję alkoholi OXO. W 1998 roku instalacja została w istotny sposób zmodernizowana i mimo 30 lat funkcjonowania wciąż osiąga najwyższe parametry techniczne. Rocznie w kędzierzyńskich zakładach produkuje się ponad 200 tys. ton 2-etyloheksanolu i butanoli.

Ważnym momentem było uruchomienie w 2015 roku najnowocześniejszej w tej części Europy instalacji do produkcji plastyfikatora nieftalanowego DEHT, który w ofercie kędzierzyńskich zakładów występuje pod marką Oxoviflex. Produkt ten zyskał szerokie uznanie przetwórców PVC, a Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uhonorowała go prestiżowym tytułem "Polski Produkt Przyszłości".

Przyszłość Segmentu OXO to plastyfikatory nieftalanowe i estry specjalistyczne i to m. in. dlatego 3 września br. zakłady Grupy Azoty ZAK S.A. opuścił ostatni transport z substancją DEHP (ftalan bis(2-etyloheksylu), tym samym z oferty kędzierzyńskiej spółki znikły plastyfikatory ftalanowe Oxoplast O i Oxoplast Medica, pozostawiając pole do rozwoju bezpieczniejszym plastyfikatorom, wśród których kluczową rolę rynkową odgrywa obecnie właśnie Oxoviflex.

Looking ahead at OXO’s - worldwide perspective

Grupa Azoty ZAK S.A. już po raz trzeci zaprosiła szeroko pojętych interesariuszy rynku OXO na swoje flagowe wydarzenie - konferencję „The OXO Conference”, która dbyła się 21 listopada br. w hotelu Renaissance Warszawa. W tym roku, wraz z oficjalnym partnerem konferencji - firmą IHS Markit, organizatorzy postanowili zajrzeć w przyszłość całego łańcucha OXO w perspektywie globalnej.

IHS Markit jest międzynarodową firmą specjalizującą się w ekonomicznej, finansowej i przedmiotowej analizie różnych rynków oraz wspomaganiu procesów decyzyjnych u klientów biznesowych i instytucjonalnych z ponad 165 krajów.

Tegoroczna konferencja to trzy główne wątki: przegląd rynku OXO, regulacje prawne i logistyka oraz obszar zastosowania pochodnych OXO. Sesja pierwsza, którą wypełniły prelekcje IHS Markit, pozwoliła zapoznać się bliżej z charakterystyką rynku surowców OXO, dynamika globalnego rynku plastyfikatorów.

Joanna Pokora

Joanna Pokora, Pełnomocnik Zarządu ds. REACH w Grupie Azoty

Joanna Pokora - Pełnomocnik Zarządu ds. REACH w Grupie Azoty ZAK S.A., w prelekcji otwierającej sesję poświęconą kwestiom prawnym i logistyce, przedstawiła rozwój ram regulacyjnych w zakresie chemikaliów. Prelegentka przypomniała, że wszystkie chemikalia podlegają kontroli i ocenie w ramach REACH i innych przepisów UE, które są istotnym czynnikiem wpływającym na rynek chemiczny.

Ważnym i niezwykle ciekawym elementem prelekcji było omówienie zagadnienia substancji chemicznych zaburzających gospodarkę hormonalną (ang. „endocrine disruptors” - ED), które pomimo braku ujednoliconej metodologii, silnie wpływa na rozwój regulacji w UE.

Maciej Starzyk z PwC Polska przedstawił, spodziewane w najbliższej przyszłości, procesy transformacyjne w transporcie i logistyce, powodowane przez rozwój oprogramowania i postępującą digitalizację (sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy, technologia blockchain, Big Data), zmiany charakteru handlu krajowego i międzynarodowego (wojny i bariery handlowe, umiędzynarodowienie działalności transportowej, rozwój infrastruktury drogowej) czy wreszcie rozwój technologii transportu, jak. np. elektromobilność.