Pearlwater i Sidel: udane partnerstwo zwiększające wydajność urządzeń końca linii

Pearlwater i Sidel: udane…

Ze względu na produkowanie szerokiej gamy butelek - od 0,5 l do 1,5 l - na jednej linii pakującej PET, firmie Pearlwater Mineralquellen AG (Pearlwater) bardzo zależało na zwiększeniu wydajności swojej linii produkcyjnej, jak również jakości butelek, poprzez zwiększenie wydajności należącego do niej paletyzatora PalKombi Gripping, zainstalowanego przez firmę Sidel w roku 2011. Pearlwater, zaufała swojemu producentowi OEM i dzięki temu udało jej się zwiększyć poziom niezawodności i elastyczności paletyzatora w zakresie obsługi opakowań o różnych rozmiarach, oraz poprawić ogólną wydajność linii o 5% dzięki lepszej stabilności opakowań i palet.  

Założone w 1993 roku szwajcarskie przedsiębiorstwo Pearlwater jest specjalistą w branży napojów, posiadającym wszechstronną i zawsze aktualną wiedzę na temat produkcji wód butelkowanych, wód smakowych i napojów bezalkoholowych. Woda, stanowiąca samo serce jej portfolio napojów, pochodzi z pięciu unikatowych źródeł mineralnych w Alpach Walijskich (zwanych także Alpami Pennińskimi). Asortyment produktów Pearlwater obejmuje marki dyskontowe i premium, stawiając nacisk na jakość produktów i zrównoważoną produkcję. Do jej najbardziej znanych marek należą wody butelkowane ''Swiss Alpina'', ''Aquina'' oraz ''Prix Garantie'' - woda smakowa dla skupionej na zrównoważonej działalności marki własnej ''Coop Naturaplan'', a także napoje bezalkoholowe sprzedawane pod marką ''Aquina'' i ''Prix Garantie''. 

Od 2011 roku firma należy do Coop Switzerland (Coop), czyli międzynarodowej grupy skupiającej przedsiębiorstwa prowadzące sprzedaż w ramach różnych formatów - w tym sprzedawców hurtowych i producentów. Pearl Water butelkuje około 100 milionów litrów napojów rocznie i jest jednym z 4 największych graczy na rynku wód i napojów bezalkoholowych w Szwajcarii.

Modernizacja paletyzatora dla zapewnienia najwyższej wydajności i jakości produktów 

Całkowitą wydajność linii pakującej, jak również jej współczynnik sprawności oraz jakość samego produktu, można zwiększyć dzięki odpowiedniemu połączeniu każdego elementu wyposażenia linii. Aby zachować stałą sprawność już działających linii oraz najnowocześniejszego sprzętu na przestrzeni czasu, ważne jest utrzymanie i optymalizacja wydajności maszyny. Z tego właśnie powodu firma Pearlwater zwróciła się do swojego producenta OEM, chcąc w szczególności zapoznać się z możliwościami zwiększenia wydajności urządzeń końca linii. 

vcsprasset-3534731-684977-b23e59f7-1803-468a-abc5-8cf7f925d6ac-0

Po przeanalizowaniu wydajności linii, inżynierowie firmy Sidel stwierdzili, że główna utrata wydajności wynikała ze sposobu obchodzenia się z paczkami małych butelek na etapie paletyzacji. Modernizacja sposobu przenoszenia i obracania małych paczek butelek umożliwiłaby osiągnięcie lepszej jakości produktu oraz czasu sprawności paletyzatora. Właśnie dlatego firma Sidel zaproponowała ulepszenie pozycjonowania butelek na paletyzatorze za pomocą nowego systemu przenoszenia i obracania paczek ''Electronic Spacer''. - Modernizacja paletyzatora PalKombi Gripping firmy Pearlwater koncentruje się na nowym module wlotowym dla paczek, wykonanym z modułowych przenośników łańcuchowych, na których paczki są płynnie przenoszone i obracane, tworząc równe rzędy przed umieszczeniem ich na palecie - wyjaśnia Danny Bollnow, kierownik ds. usług posprzedażowych w firmie Sidel. 

Ten nowy system zwiększa wydajność paletyzatora pod kątem maksymalizacji czasu sprawności, jakości paczek i palet, a także skrócenia czasu przezbrajania przy zmianie formatu. System zmniejsza liczbę obitych i wymagających usunięcia paczek gdy są one rozmieszczone w równych rzędach, oraz ogranicza liczbę upadków i uszkodzeń - minimalizując w ten sposób przestoje związane z koniecznością ręcznej poprawy pozycji paczek i zapewniając lepszą jakość produktu. Dzięki elektronicznej kontroli odstępów, mniejsze paczki są płynnie pozycjonowane, tworząc równe rzędy, co zapewnia dokładność palet i bardziej niezawodną produkcję. 

Partnerstwo przewyższające oczekiwania 

Płynne zarządzanie projektem oraz bliska i skuteczna współpraca pomiędzy firmami Pearlwater oraz Sidel pod wieloma względami przewyższyła oczekiwania Pearlwater. Po pierwsze, paletyzator był sprawny i gotowy do wznowienia produkcji już po trzech dniach od instalacji, zamiast po tygodniu - jak pierwotnie planowano. Po drugie, instalując nowy system przenoszenia i obracania opakowań, firma Sidel była w stanie zoptymalizować koszty konserwacji, które zmniejszyły się o 30%, jak również jej czas - co nie stanowiło pierwotnego wymogu producenta. - Jesteśmy bardzo zadowoleni z realizacji projektu, działań następczych, oraz wspaniałej współpracy, jaką nawiązaliśmy z zespołem Sidel - mówi Pascal Collaud, kierownik ds. produkcji i logistyki w firmie Pearlwater. Dzięki modernizacji paletyzatora nie tylko zwiększono niezawodność i elastyczność w obchodzeniu się z różnymi rozmiarami opakowań, ale firma może teraz również produkować bardzo małe opakowania w postaci butelek 250 ml w paczkach 3x2. 

vcsprasset-3534731-684974-b27073fb-6aed-4192-a7df-4d4d6e3ab7d7-0

Oprócz tego, zaraz po przeprowadzeniu modernizacji zespół Sidel przeprowadził nieocenione szkolenie dla operatorów firmy Pearlwater, dotyczące nowych funkcji paletyzatora - umożliwiając pracownikom szybkie i pełne wdrożenie w obsługę sprzętu.

Po ośmiu latach współpracy pomiędzy Sidel i Pearlwater, dzięki modernizacji paletyzatora PalKombi Gripping, firma Sidel po raz kolejny udowodniła swoją wysoką pozycję na rynku i rozległą wiedzę szwajcarskiej marce, poszerzającej możliwość kooperacji skupionej na ciągłym doskonaleniu jej procesu produkcyjnego. 


Czytaj więcej:
Butelki 263

brak
 

Maszyny pakujące

Switzerland

Reportaże

Forum