Pierwszy kwartał roku pomyślny dla Grupy Azoty

Pierwszy kwartał roku pomyślny dla Grupy Azoty
Grupa Azoty zakończyła pierwszy kwartał br. przychodami ze sprzedaży na poziomie ponad 2,8 mld zł (wobec 2,7 mld zł w I kw. ub.r.). Zysk netto wyniósł w tym okresie 306 mln zł (wobec 151 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego), zaś wynik EBITDA osiągnął poziom 485 mln zł i uległ poprawie o 163 mln zł w porównaniu do I kw. 2014 r.

- W standardowo najmocniejszym rokrocznie kwartale osiągnęliśmy solidne wyniki finansowe, głównie za sprawą sytuacji w segmencie nawozowym - powiedział Andrzej Skolmowski, wiceprezes Grupy Azoty. - Przyczyniła się do tego łagodna aura, która sprzyjała wcześniejszemu rozpoczęciu wiosennego sezonu aplikacji nawozów w kraju. W segmentach Tworzywa i Chemia zauważalny był spadek cen produktów determinowany spadkami na rynku ropy i surowców ropopochodnych. W przypadku eksportu deprecjacja złotówki wzmocniła naszą konkurencyjność a ceny surowców strategicznych poprawiły sytuację po stronie kosztowej.

W segmencie nawozowym zauważalny był wzrost przychodów ze sprzedaży o blisko 13 proc., tj o 202 mln zł r/r. Dodatnia dynamika sprzedaży zrealizowana została wskutek zwiększonej sprzedaży wolumenowej nawozów wieloskładnikowych (głownie NPK i DAP), wspartej jednocześnie zwyżką cen nawozów dwuskładnikowych (DAP) oraz nawozów saletrzanych zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Powyższe tendencje, wraz z pozytywnymi trendami w kształtowaniu się poziomów surowców energetycznych (gaz, węgiel), pozwoliły wygenerować lepszą marżę EBITDA na poziome rentowności 21 proc. (w stosunku do 14 proc. w analogicznym okresem roku ubiegłego).

W segmencie Tworzywa marża EBITDA (nieznacznie poniżej 0 proc.) wykazuje porównywalny poziom w ujęciu r/r przy spadku wartościowym sprzedaży o blisko 9 proc. To przede wszystkim skutek spadku notowań ropy i idących za tym spadków cen benzenu i fenolu Nieznacznie wyższe koszty sprzedaży wynikały ze zwiększonej sprzedaży wolumenowej poliamidu 6, będącej efektem przyrostu produkcji (niższa produkcja w okresie I kw. 2014 r.).

Segment Chemia odnotował spadek przychodów o blisko 6 proc. r/r, nieznacznie pogarszając także marżę EBITDA do poziomu 9 proc. (z 10 proc. w I kw. 2014 r.). Efekt spadkowy sprzedaży wynikał w dużej mierze z obniżki cen w segmencie OXO, gdzie ceny sprzedaży produktów podążały za spadkiem kluczowych surowców ropopochodnych (propylen/ortoksylen). Dodatkowo, wskutek zwiększonej podaży produktu na rynku, presje cenowe w biznesie pigmentów (bieli tytanowej) wpłynęły na spadek realizowanej marży operacyjnej.

Puławska spółka GA osiągnęła w pierwszym kwartale 2015 r. zysk netto na poziomie 175 mln zł (98 mln zł w 1 kw. 2014 r.) przy przychodach ze sprzedaży na poziomie nieznacznie ponad 1 mld zł (wobec 0,98 mld zł w analogicznym okresie roku ubiegłego). Policka część Grupy Azoty osiągnęła zysk netto na poziomie 51 mln zł (wobec 17 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego), przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 746 mln zł (wobec 632 mln w I kw. 2014 r.). W ujęciu skonsolidowanym kędzierzyńska spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 60 mln zł (wobec 38 mln zł w I kw. roku ubiegłego) przy przychodach ze sprzedaży na poziomie blisko 534 mln zł (572 mln zł w I kw. 2014 r.).


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8