Plany rządu dotyczące PPWR budzą ogromny niepokój

Plany rządu dotyczące PPWR…

Stowarzyszenie "Polski Recykling" z ogromnym zaniepokojeniem przyjmuje stanowisko rządu dotyczące prolongaty wprowadzenia rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR - Packaging and Packaging Waste Regulation).

Rządowe stanowisko zostało zaprezentowane 13 kwietnia br. na posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej przez sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Jacka Ozdobę. Poinformował on, że rząd rozważa prolongowanie o kolejne 5 lat terminu wprowadzenia rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

- Branży recyklingu, w tym małym i średnim przedsiębiorcom, trudno zrozumieć takie stanowisko rządu, szczególnie biorąc pod uwagę, że unijne rozporządzenie ostatecznie będzie musiało zostać wdrożone we wszystkich krajach UE - i to bez możliwości wprowadzenia poprawek na poziomie krajowym - komentuje prezes Stowarzyszenia "Polski Recykling" Szymon Dziak-Czekan.

Jak podkreśla, kierowana przez niego organizacja od lat postuluje wprowadzenie zmian wspomagających recykling - w tym spóźnionego już o 2 lata systemu ROP, systemu kaucyjnego (planowane wejście w życie 1 stycznia 2025 r.), czy obecnie procedowanej ustawy SUP.

- Branża recyklingu boryka się z największym kryzysem od 2008 r. Część z naszych zakładów wygasiło ponad 30-40% produkcji, ponieważ brakuje właściwie wprowadzonych zmian prawnych i wsparcia dla branży, przez co wytwarzanie recyklatów z odpadów tworzyw sztucznych jest po prostu nierentowne - mówi Dziak-Czekan.

Stowarzyszenie "Polski Recykling" skierowało w tej sprawie pismo do resortu środowiska. Podkreśla w nim, że opóźnienie reformy przez polski rząd skutkuje nadal ogromnymi ilościami odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi, co naraża Polskę na kary z tytułu plastic levy (obecnie ok. 2 mld złotych rocznie).

- Uważamy, że jest to nie tylko nierozsądne ekologicznie, ale też niegospodarne, gdyż na przestrzeni następnych lat to oznacza miliardowe straty dla budżetu państwa. Apelujemy o jak najszybsze, rzetelne i transparentne wprowadzenie instrumentów prawnych służących rozwojowi recyklingu tworzyw sztucznych i gumy - konkluduje Dziak-Czekan.

Stowarzyszenie "Polski Recykling" jest największym w Polsce zrzeszeniem małych i średnich przedsiębiorców recyklingu tworzyw sztucznych. Od lat działa na rzecz ochrony środowiska poprzez promocję recyklingu.