Plast-Box podaje wstępne wyniki za 2016 rok

Plast-Box podaje wstępne wyniki za 2016 rok
Zarząd Plast-Boxu opublikował szacunkowe wyniki finansowe spółki za 2016 rok. Według wstępnych danych finansowych w minionym roku grupa kapitałowa z siedzibą w Słupsku uzyskała 152,7 mln zł skonsolidowanych przychodów oraz 10,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Jednocześnie w 2016 roku spółka matka wypracowała jednostkową roczną sprzedaż na poziomie 135,6 mln zł oraz jednostkowo zysk netto w wysokości 6,6 mln zł.

Zarząd firmy poinformował także, że zamierza rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy o wartości z ubiegłego roku, to jest w kwocie nie mniejszej niż 0,09 zł na jedną akcję, co przekłada się na kwotę w wysokości 3,77 mln zł.

- Po publikacjach wyników spółki w trakcie 2016 roku dobre informacje z Plast-Boxu nie są dla inwestorów niczym nowym - komentuje Krzysztof Pióro, wiceprezes zarządu. - Publikujemy niezaudytowane podstawowe liczby, tak jak w lutym jedenaście miesięcy temu, i tak jak wtedy powiadamiamy o tym, że wciąż chcemy być spółką dywidendową. Staramy się w ten sposób tworzyć dobrą praktykę, z której akcjonariusze mogą być zadowoleni.