Plast-Box wciąż rośnie

Plast-Box wciąż rośnie
Grupa Plast-Box, producent opakowań z tworzyw sztucznych, po III kwartałach 2016 roku zwiększyła zysk netto o 68,5 % w stosunku do roku ubiegłego, osiągając wartości 8,3 mln zł, oraz EBITDA o 13,8 % do wartości 17,1 mln zł.

Narastająco po dziewięciu miesiącach spółka Plast-Box zanotowała 116,2 mln zł skonsolidowanych przychodów w stosunku do 108 mln przed rokiem, co oznacza wzrost o blisko 8 % r/r.

Po 3 kwartałach br. jednostkowe przychody ze sprzedaży spółki matki Plast-Box S.A. w Słupsku wspięły się do 102,6 mln zł i były wyższe o 11,1 % r/r. Przy takim poziomie przychodów słupska spółka podniosła EBITDA o 33,2 % r/r do 12,5 mln zł, jednocześnie podnosząc zysk netto o 77,4 % do 5,9 mln zł.

W tym samym okresie 9 miesięcy spółka córka Plast-Box zlokalizowana na Ukrainie przyniosła blisko 172,5 mln UAH przychodów ze sprzedaży, 28 mln UAH EBITDA oraz 12 mln UAH zysku netto. Osiągnęła wyrażony w hrywnach 17,5 % wzrost sprzedaży a także 59,3 % wzrost zysku netto.

- Stabilizacja sytuacji na Ukrainie nam sprzyja. Spółka córka, która tam produkuje i sprzedaje swoje produkty zwiększa przychody i zyski. Należy zaznaczyć, że naszym priorytetem jest bezpieczeństwo sprzedaży i prowadzonych tam interesów, a zatem mówimy o wzroście realnym, pewnym - stwierdza Krzysztof Pióro, wiceprezes zarządu.

Opakowania Plast-Boxu trafiają do zdecydowanej większości krajów europejskich. Od stycznia do września grupa zwiększyła sprzedaż eksportową na rynkach Unii Europejskiej o 7,8 % do 41,4 mln zł. W efekcie udział sprzedaży do państw UE w tym do Francji, Niemiec, po III kwartałach roku sięgnął 35,7 % skonsolidowanych przychodów. Udział całego eksportu w sprzedaży grupy Plast-Box za 9 miesięcy wyniósł natomiast 58,6 %.

Grupa kapitałowa Plast-Box produkuje opakowania z tworzyw sztucznych, których odbiorcami zarówno w Polsce jak i za granicą są renomowane firmy z branży spożywczej i chemicznej. Główną pozycję asortymentową stanowią zaawansowane technologicznie, zamykane wiadra, które w okresie 3 kwartałów br. odpowiadały za 81,8 % w strukturze skonsolidowanych przychodów. Poza tym w ofercie spółki znajdują się skrzynki i produkty użytkowe, sprzedawane w sieciach handlowych.